Trots op onze 50ste BOSZ-dag!

13 april 2018

Op 10 april 2018 was het zover, onze 50ste BOSZ-dag. De BOSZ-dag is inmiddels een begrip geworden voor het opleiden van de sleutelfunctionarissen van de ziekenhuizen binnen de regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC. In 2013 begonnen met een try-out van 2 opleidingsdagen per jaar en inmiddels uitgegroeid naar 10 opleidingsdagen per jaar.

De BOSZ  (Basis Opleidings Sleutelfunctionarissen Ziekenhuis) is ontwikkeld in opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest. De BOSZ is een initiële opleiding voor sleutelfunctionarissen die een rol hebben in rampenopvangplannen van de ziekenhuizen tijdens een incident of crisis. De beoogde doelgroep zijn medewerkers SEH, IC en/of OK, leden van operationele (crisis)teams facilitair en zorg en beleidsteams. De dag is opgebouwd in de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen. In de ochtend ligt de focus op opleiden waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het Integraal Crisisplan/ZiROP, CBRN, Terrorisme, Grootschalig Geneeskundige Bijstand en de rol van de GHOR. Naast een theoretisch deel kent de opleiding voldoende ruimte om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. In de middag gaan de deelnemers aan de slag in een oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van het Emergo Train System©.

Vanwege een goede mix van theorie en praktijk wordt de opleiding door de deelnemers zeer positief ervaren. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving aan de slag waarbij vooral ingestoken wordt op de eigen rol tijdens een crisis, ook tijdens de oefening. Een andere belangrijke succesfactor van de opleiding is dat een oefenomgeving nagebootst wordt die overeenkomt met de eigen crisisorganisatie inclusief OT en BT. De instructeurs die de deelnemers tijdens de dag begeleiden en coachen zijn werkzaam binnen de zorginstellingen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC: een opleiding vóór en dóór de regio!

Ben je een nieuwe sleutelfunctionaris en geïnteresseerd in de BOSZ-dag bekijk dan hier de promotiefilm voor een impressie:

Voor nadere informatie over de BOSZ-dag kunt u zich wenden tot uw OTO-coördinator of tot Ruben Mikulicz

Deel bericht: