Twee richtlijnen rondom heupfracturen definitief

9 mei 2017

De richtlijn ‘Proximale Femurfracturen’ en ‘Behandeling kwetsbare ouderen bij chirurgie’ zijn definitief en beschikbaar in de richtlijnen database. In regio Noordwest zijn de concept-versies van beide richtlijnen vorig jaar gebruikt om een regionale blauwdruk voor een transmuraal zorgpad op te stellen.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Naar de richtlijnen: www.richtlijnendatabase.nl

Deel bericht: