Uniek voertuig voor het Hazard Area Response Team

11 oktober 2019

Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland maken sinds kort gebruik van een hulpverleningsvoertuig dat uniek is in Nederland. Het voertuig wordt ingezet door het Hazard Area Response Team (HART) dat is gestationeerd bij ambulancepost Hoofddorp.

Inzet HART

Het HART verzorgt en ontsmet, in nauwe samenwerking met de brandweer, zwaargewonde slachtoffers met mogelijke blootstelling aan Chemische, Biologische, Radioactieve of Nucleaire stoffen (het zogeheten CBRN-spectrum). Denk aan incidenten in de industrie, wegvervoer en aanslagen. Ook verzorgen ze het vervoer van patiënten met een mogelijke infectieziekte (categorie A-ziekte) zoals Ebola, waarbij strikte isolatie nodig is. Het unieke aan dit team is dat het bij CBRN-incidenten twee hulpverleners heeft werken in de zogeheten ‘hotzone’ (de meest gevaarlijke zone). In nauwe samenwerking met de brandweer kan meteen triage worden gedaan en acute zorg worden verleend aan patiënten. Het team heeft de juiste kennis en materialen zoals specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen om goed voorbereid te zijn op dergelijke ernstige en schadelijke incidenten.

Voertuig

Het HART-voertuig is speciaal ingericht om een team van 6 personen snel naar een incident te rijden. Er zijn 6 zitplekken, 6 portofoons, een ontsmetting/verzorgingstent, een eigen warm watervoorziening, een omkleedcabine en uitrusting die zo goed als overeenkomt met een spoedambulance. Dit voertuig vervoert in principe geen patiënten. Het voertuig levert ter plaatse de faciliteiten om zwaargewonde slachtoffers die besmet zijn geraakt van medische zorg te kunnen voorzien. De tent kan dus functioneren als een medische behandelpost. Na behandeling en ontsmetting gaan patiënten schoon naar het ziekenhuis. Dit vervoer wordt door een reguliere ambulance gedaan.

Training

Het HART bestaat uit 20 leden die elke zes weken trainen. Dit is noodzakelijk zodat elke stap in de procedure strak kan worden gevolgd. Dit omdat de kleinste fout, de grootste gevolgen kan hebben. Het HART traint ook met ketenpartners zoals defensie, brandweer en politie om goed op elkaar ingespeeld te zijn. Werken tijdens een CBRN-incident is namelijk teamsport.

Werkwijze

Het HART is 24/7 inzetbaar. De opkomst is 30/45 minuten. Een team bestaat uit 1 inzetleider, 4 verzorgers en 1 cleaner en wordt ondersteund door een eigen Medisch Manager Ambulancezorg (MMA). Voor het vervoer van besmette patiënten (categorie A) in strikte isolatie wordt het HART bovenregionaal ingezet. Dat wil zeggen dat het HART ook voor 14 andere ambulancediensten in Nederland dit vervoer verzorgt.

Achtergrond

Het HART is opgericht nadat Ambulance Amsterdam en RAV Kennemerland in 2014 het vervoer van een patiënt met Ebola verzorgden. Nadat de Ebola-epidemie ten einde was, hebben de organisaties ervoor gekozen om de opgedane kennis en middelen te behouden en in te zetten voor vervoer van besmette patiënten en voor incidenten met gevaarlijke stoffen.

Bron: Ambulance Amsterdam

Deel bericht: