Unieke Amsterdamse nascholing LSP/Whitebox/Secure Email

19 september 2017

De Huisartsenkring Amsterdam, de Huisartsenposten Amsterdam en SIGRA hebben de handen ineen geslagen, om huisartsen in onze regio te stimuleren om op betrouwbare wijze medische gegevens ter inzage aan te bieden tijdens de dienst op de Huisartsenpost. Daarom organiseren de drie partijen in samenwerking met VZVZ en Whitebox op drie plekken in de stad een informatieavond, waarin de mogelijkheden voor medische gegevensuitwisseling, nu en in de nabije toekomst, nader toegelicht worden.

Alle  Amsterdamse apothekers zijn aangesloten op het LSP en hebben van 67 % van de bevolking in onze regio toestemming verkregen om medicatiegegevens en overgevoeligheden uit te wisselen. Nog maar 6% van de Amsterdamse inwoners heeft toestemming gegeven dat zijn of haar gegevens beschikbaar zijn op de Huisartsenpost. De ambitie is om dit jaar er voor te zorgen dat (in ieder geval) voor een groep kwetsbare patiënten belangrijke gegevens uit het eigen dossier opgevraagd kunnen worden tijdens NAW-uren. Denk aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken, polyfarmacie patiënten en oncologiepatiënten. In Amsterdam kan dat zowel via de Whitebox als via het LSP.

Informatieavonden
Op de informatieavonden wordt u volledig bijgepraat over het onderwerp en worden eventuele onjuistheden en onduidelijkheden voorgoed uit de wereld geholpen. Ook wordt het belang van Secure e-mail en de wijze van aansluiten toegelicht.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

27 september, locatie OLVG Oost
17 oktober, locatie VUMc
1 november, locatie OLVG West
Vanaf  17.30 uur inloop met een broodje. Start uiterlijk 18.00 uur tot 20.00 uur.
Deze bijeenkomsten zijn voor 2 punten geaccrediteerd. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden

Bron: SIGRA

Deel bericht: