UNO biedt hulp voor het verantwoord voorschrijven van antibiotica

12 februari 2021

Infectieziekten bestrijden; naast corona komen urineweg- en lage luchtweginfecties veel voor.

Infectiepreventie vraagt op dit moment alle aandacht. Als de COVID-19 vaccinatie in de verpleeghuizen bij de meeste bewoners achter de rug is, komt er mogelijk meer rust en tijd voor de veel voorkomende andere infectieziekten. Hoewel antibiotica in veel gevallen kan bijdragen tot een snel en goed herstel van een onderliggende bacteriële infectieziekte, blijkt dat in verpleeghuizen vaak te snel of onnodig antibiotica wordt voorgeschreven. Onnodig antibioticagebruik kan nadelige gevolgen hebben, zoals het optreden van bijwerkingen en het niet tijdig aanpakken van de daadwerkelijke oorzaak van de klachten. Daarnaast is onnodig antibioticagebruik een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van antibioticaresistentie.

UNO Amsterdam biedt vanaf dit voorjaar verschillende interventies, scholingen en kennisproducten aan, die zorgprofessionals in verpleeghuizen in staat stellen meer verantwoord antibiotica voor te schrijven.

Speel jij bij het observeren, registreren, diagnosticeren en behandelen van infectieziekten een rol en wil jij als zorgprofessional weten welke nieuwe kennis en kennisproducten voor jou binnen de verpleeghuis setting beschikbaar komen? Houd dan deze nieuwsbrief in de gaten of volg UNO Amsterdam op LinkedIn.

Bron: ABR-Zorgnetwerken NH-FL

Deel bericht: