Vaccinatie COVID-19: vaccinatie medisch geprioriteerde doelgroepen

23 maart 2021

De Gezondheidsraad heeft patiëntengroepen benoemd, die op basis van hun medische achtergrond, sneller in aanmerking zouden moeten komen voor een COVID-19 vaccinatie. Een paar weken geleden is het RIVM gestart met oriënterende gesprekken om te verkennen hoe het traject om een aantal medische risicogroepen te vaccineren zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en om een inschatting te maken van wat daar voor nodig is. Via de NVZ/NFU hebben de ziekenhuizen het verzoek gekregen om het aantal patiënten behorende bij onderstaande hoog-risicogroepen aan te leveren:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening leidend tot zeer ernstige immunosuppressie
  • Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse); dialyse centra en ziekenhuizen die pre-dialyse patiënten voorbereiden op dialyse of transplantatie.
  • Patiënten na orgaantransplantatie of stamcel- of beenmergtransplantatie en ernstig immuun gecompromitteerd. NB: vaccinatie transplantatie patiënten / wachtlijst niet in transplantatiecentra maar in ziekenhuis dichtbij de patiënt.
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie); in de academische centra en enkele grote perifere ziekenhuizen.
  • Patiënten met neurologische aandoeningen die leiden tot problemen met de ademhaling.Het aantal patiënten behorende tot de medisch geprioriteerde doelgroepen bleek na inventarisatie toch hoger te liggen dan van tevoren verwacht. Het RIVM had een inschatting gemaakt van 50.000-60.000 patiënten, maar na inventarisatie bleek dit een aantal van 105.000 te zijn. Gezien mogelijke dubbelingen in deze aantallen heeft het RIVM nu 95.000 Moderna-vaccins ter beschikking gesteld voor deze doelgroepen. 60% van deze 95.000 vaccins wordt deze week geleverd door het RIVM en 40% volgt in week 14. De ziekenhuizen zijn druk bezig met de voorbereiding van dit vaccinatieproces, want deze patiëntengroepen zullen door de ziekenhuizen gevaccineerd gaan worden. Hiervoor hebben de ziekenhuizen een projectleider en medisch coördinator aangesteld om dit proces te organiseren. Het ROAZ-bureau heeft een regionaal projectteam georganiseerd, waaraan de projectleiders/medisch coördinatoren vanuit elk ziekenhuis deelnemen. Doel is om dit vaccinatieproces regionaal met elkaar af te stemmen en te coördineren. Daarnaast houden de regionale projectleiders vanuit het ROAZ-bureau contact met het landelijk kernteam en zorgen ervoor dat de ziekenhuizen geïnformeerd worden over alle landelijke afspraken in dit proces.

Voor meer informatie of voor vragen van patiënten uit deze medisch geprioriteerde doelgroepen  heeft het RIVM een publiekspagina op hun website gepubliceerd. Deze openbare webpagina is bereikbaar via de volgende link: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

 

 

Deel bericht: