Vanaf 1 maart met de Diligence

13 februari 2017

Elk jaar ontvangt de meldkamer ambulancedienst Noord-Holland Noord ongeveer 1100 oproepen voor psychiatrische cliënten. Bij een deel van de cliënten is het niet noodzakelijk om met een ambulance vervoerd te worden. Een reden voor GGZ NHN en de ambulancedienst NHN om een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Marijke van Putten, lid RvB van GGZ NHN en Martin Smeekes, bestuurder RAV NHN zijn ruim een jaar bezig geweest om een oplossing te vinden die past op de regio Noord-Holland Noord. Eind januari kwam een definitief akkoord van VWS voor het gaan uitvoeren van de pilot crisisdienst auto. “Naast de psycholance uit Amsterdam is deze pilot de enige die is toegestaan in Nederland”, vertelt Martin Smeekes trots. De pilot start per 1 maart 2017.

Ambulancedienst NHN en GGZ NHN hebben een verbetering in het vervoer van psychiatrische cliënten bedacht. Het gaat hier om de groep psychiatrische cliënten die onder begeleiding van een professional van huis naar een instelling vervoerd moet worden, maar waar geen sprake is van fysiek medische problemen of dreigend gevaar. De organisaties starten een pilot waarbij de cliënt in een ‘GGZ crisisdienst auto’ naar een instelling wordt gebracht. Door dit nieuwe zorgaanbod valt er veel voordeel te behalen voor de psychiatrische cliënt. “Deze crisisdienst auto is niet herkenbaar als ambulance of GGZ voertuig en kan als minder stigmatiserend ervaren worden”, zegt Marijke van Putten. De crisisdiens tauto heeft de naam ‘Diligence’ gekregen.

Daarnaast wordt verwacht dat er ook voordeel behaald kan worden door een kortere tijdsperiode tot de aankomst in de ggz instelling waar de behandeling optimaal kan worden ingezet . In de huidige situatie is vaak sprake van lange wachttijd tot de ambulance arriveert terwijl de crisisdienst medewerkers ter plaatse zijn en waarbij de stress voor de cliënt oploopt. Er vinden vaak meerdere overdrachten plaats tussen de collegae van de crisisdienst en de ambulancedienst. Dit wordt als inefficiënt en cliëntonvriendelijk ervaren. Indirect wordt er door dit initiatief minder beslag gelegd op ambulancecapaciteit wat de paraatheid voor acute zorg voor inwoners van Noord-Holland Noord ten goede komt.

In de huidige situatie vraagt de crisisdienst van GGZ NHN een ambulance aan bij de meldkamer om de cliënt naar een instelling te vervoeren. De crisisdienst blijft bij de cliënt, totdat de ambulance aanwezig is. De crisisdienst rijdt vervolgens achter de ambulance naar de instelling en neemt de cliënt daar weer over van de ambulanceverpleegkundige.

In de nieuwe werkwijze wordt het vervoer gemeld bij de meldkamer. De GGZ bepaalt in overleg met de meldkamer het best passende vervoersmiddel voor de cliënt. Als er geen spoed gevraagd wordt, er geen sprake is van fysiek medische problemen en er geen gevaar dreigt, vervoeren de medewerkers van GGZ NHN de cliënt, eventueel samen met de familie, in de crisisdienstauto. Ook de arts en psychiatrisch verpleegkundige rijden mee in de GGZ auto. De veiligheid van het vervoer is geborgd middels een noodknop in de auto, waardoor de politie bij gevaarzetting snel opgeroepen kan worden als dit nodig is. Martin Smeekes en Marijke van Putten: “we zijn enthousiast over dit initiatief en menen hiermee een cliëntvriendelijk alternatief te bieden voor het vervoer van mensen met een psychiatrisch probleem”.

Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Deel bericht: