Veiligheidsbestuur ZW kiest voor eigen GHOR-organisatie

30 december 2017

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft vrijdag 8 december besloten tot het vormen van een eigen GHOR-organisatie per 1 januari 2019. De Directeur Publieke Gezondheid, Ferdinand Strijthagen, heeft de opdracht gekregen hiervoor een organisatieplan te ontwikkelen. In dit plan moet hij de samenwerking met de regio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Amsterdam-Amstelland op het terrein van de GHOR nader uitwerken.

Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kan goed worden ingespeeld op een aantal belangrijke regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van:

  • (opgeschaalde) veiligheid
  • gezondheid
  • het sociaal domein

Om een aantal voorbeelden te noemen: de noodzaak tot een sterke verbinding tussen publieke gezondheid en veiligheid, de vorming van de meldkamer Noord-Holland (voor de regio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland), de intensivering van de  interregionale samenwerking op het gebied van het sociaal domein en een toekomstbestendige financiering van de GHOR.

Het is de bedoeling de realisatie van de eigen GHOR-organisatie parallel te laten lopen met de realisatie van de nieuwe meldkamerorganisatie Noord-Holland in Haarlem.

Bestuurlijke besluitvorming over het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland is in het eerste kwartaal van 2018. Verder is 2018 een overgangsjaar. Het besluit de huidige dienstverlening van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland voor onze regio per 1 januari 2019 te beëindigen, wordt hieraan gekoppeld.

Bron: GHOR Amsterdam Amstelland

Deel bericht: