Verbetering in berichtgeving tussen ambulance en spoedeisende hulp

26 april 2021

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.

In samenwerking met het zorgveld heeft Nictiz de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Daarmee zijn de zorgprofessionals op de SEH nog sneller en beter voorbereid op de komst van patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Belangrijk als je bedenkt dat op de SEH vaak elke seconde telt.

Betere aansluiting op behoefte zorgveld

Op verzoek van zorgpartijen in de spoedzorg heeft Nictiz de informatiestandaard Acute Zorg vernieuwd. Daarmee hebben de berichten Ambulanceoverdracht naar SEH en Retourbericht SEH naar Ambulance een upgrade gekregen. Zo sluiten deze nog beter aan op de behoeften, met een verbetering van de patiëntveiligheid én kwaliteit van de informatieverstrekking tot gevolg.

“De stap naar versie 2.4.0 is belangrijk voor de efficiëntie en kwaliteit van de ambulancezorg . De ambulanceoverdracht naar de SEH is meer gestructureerd met waardenlijsten in plaats van de tekstvelden uit de vorige versie. Ook wordt SNOMED CT geïntroduceerd voor eenduidige gegevensuitwisseling.”, aldus Anno van Dijken, Ambulancezorg Nederland

 

Meer mogelijkheden voor zorgverleners

De upgrade bevat een uitbreiding op de elektronische overdracht voor ambulanceverpleegkundigen. In deze overdracht kunnen zij in de toekomst onder andere kiezen uit meerdere soorten ongevallen, ademhalings- en huidobservaties en intoxicaties. Tevens kunnen ambulanceverpleegkundigen aangeven of er wettelijke maatregelen van toepassing zijn voor zorg en dwang en verplichte ggz. Met de nieuwe bestemmingsstatus Geannuleerd stelt de ambulanceverpleegkundige de SEH op de hoogte dat de patiënt niet langer naar hen toe komt. Daarmee worden onnodige voorbereidingen in het ziekenhuis voorkomen.

Op basis van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen is het zogeheten retourbericht meegenomen. Oftewel de terugkoppeling van SEH naar ambulance. De SEH retourneert bepaalde gegevens zoals de inzetgegevens en de gestelde diagnose digitaal, nadat de ambulance daar de patiënt heeft geïntroduceerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de ambulancezorgverlening te verbeteren en het vergroten van de patiëntveiligheid. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH?

 

Kwalificatie en implementatie

Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk.

 

Hulp bij implementatie

Het online hulpmiddel Amigo! ondersteunt zorgaanbieders met de implementatie van informatiestandaarden. De overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de SEH zitten inmiddels in Amigo! en binnenkort volgen de overige 18 overdrachtsberichten zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. Alles wat informatie-uitwisseling in een zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur zit in Amigo!

 

Meer informatie over de informatiestandaard

U vindt de nieuwe overdrachten op de pagina over de informatiestandaard Acute Zorg. Neem voor meer informatie over de informatiestandaard contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter. Op 15 april tijdens de HL7 Nederland Working Group Meeting licht Gert Koelewijn de vernieuwingen van de informatiestandaard Acute Zorg voor de berichten Ambulanceoverdracht naar de SEH en Retourbericht van SEH naar de ambulance toe.

 

Meer informatie over wat de gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH voor u en uw ketenpartner kan betekenen?

Wilt u meer weten over wat de gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH voor u kan betekenen. Of wilt u met uw ketenpartner aan de slag om de uitwisseling te realiseren, neemt u dan contact op met Met spoed beschikbaar.

Betere aansluiting op behoefte zorgveld

Op verzoek van zorgpartijen in de spoedzorg heeft Nictiz de informatiestandaard Acute Zorg vernieuwd. Daarmee hebben de berichten Ambulanceoverdracht naar SEH en Retourbericht SEH naar Ambulance een upgrade gekregen. Zo sluiten deze nog beter aan op de behoeften, met een verbetering van de patiëntveiligheid én kwaliteit van de informatieverstrekking tot gevolg.

“De stap naar versie 2.4.0 is belangrijk voor de efficiëntie en kwaliteit van de ambulancezorg . De ambulanceoverdracht naar de SEH is meer gestructureerd met waardenlijsten in plaats van de tekstvelden uit de vorige versie. Ook wordt SNOMED CT geïntroduceerd voor eenduidige gegevensuitwisseling.”, aldus Anno van Dijken, Ambulancezorg Nederland

 

Meer mogelijkheden voor zorgverleners

De upgrade bevat een uitbreiding op de elektronische overdracht voor ambulanceverpleegkundigen. In deze overdracht kunnen zij in de toekomst onder andere kiezen uit meerdere soorten ongevallen, ademhalings- en huidobservaties en intoxicaties. Tevens kunnen ambulanceverpleegkundigen aangeven of er wettelijke maatregelen van toepassing zijn voor zorg en dwang en verplichte ggz. Met de nieuwe bestemmingsstatus Geannuleerd stelt de ambulanceverpleegkundige de SEH op de hoogte dat de patiënt niet langer naar hen toe komt. Daarmee worden onnodige voorbereidingen in het ziekenhuis voorkomen.

Op basis van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen is het zogeheten retourbericht meegenomen. Oftewel de terugkoppeling van SEH naar ambulance. De SEH retourneert bepaalde gegevens zoals de inzetgegevens en de gestelde diagnose digitaal, nadat de ambulance daar de patiënt heeft geïntroduceerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de ambulancezorgverlening te verbeteren en het vergroten van de patiëntveiligheid. Kwam bijvoorbeeld de werkdiagnose van de ambulancezorgprofessionals overeen met de gestelde diagnose op de SEH?

 

Kwalificatie en implementatie

Als de ICT-leveranciers de berichten hebben ingebouwd dan kwalificeert Nictiz hun informatiesystemen voor de overdrachten. Hiervoor staat een kwalificatieomgeving bij Nictiz beschikbaar. Dit proces kan nu worden gestart. Na kwalificatie kunnen de overdrachten geïmplementeerd worden in de praktijk.

 

Hulp bij implementatie

Het online hulpmiddel Amigo! ondersteunt zorgaanbieders met de implementatie van informatiestandaarden. De overdrachtsberichten vanuit de ambulance naar de SEH zitten inmiddels in Amigo! en binnenkort volgen de overige 18 overdrachtsberichten zoals de verwijzing van huisartsenpost naar SEH. Alles wat informatie-uitwisseling in een zorgorganisatie raakt zoals organisatiebeleid, zorgprocessen, informatie, applicatie en de IT-infrastructuur zit in Amigo!

 

Meer informatie over de informatiestandaard

U vindt de nieuwe overdrachten op de pagina over de informatiestandaard Acute Zorg. Neem voor meer informatie over de informatiestandaard contact op met Gert Koelewijn via e-mail of twitter. Op 15 april tijdens de HL7 Nederland Working Group Meeting licht Gert Koelewijn de vernieuwingen van de informatiestandaard Acute Zorg voor de berichten Ambulanceoverdracht naar de SEH en Retourbericht van SEH naar de ambulance toe.

 

Meer informatie over wat de gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH voor u en uw ketenpartner kan betekenen?

Wilt u meer weten over wat de gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH voor u kan betekenen. Of wilt u met uw ketenpartner aan de slag om de uitwisseling te realiseren, neemt u dan contact op met Met spoed beschikbaar.

 

Deel bericht: