Vergrijzing en griepepidemie leiden tot meer sterfgevallen in winter

10 maart 2017

Tijdens deze winter zijn tot nu toe meer mensen overleden dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral onder tachtigplussers was de sterfte hoger, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vanaf de eerste week van oktober vorig jaar tot en met de derde week van februari zijn 62.900 mensen overleden, 5300 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat de sterfte nu hoger is, komt volgens het CBS voor een deel door de vergrijzing. Daarnaast overlijden er meer mensen door de griepepidemie die al meer dan veertien weken duurt.

Het aantal overledenen onder tachtigplussers is deze winter met meer dan 14 procent gestegen. Onder 65- tot tachtigjarigen is het aantal sterfgevallen bijna 5 procent hoger. Daaronder is het aantal overledenen vrijwel gelijk gebleven.

Extreem koud weer

Het statistiekbureau voorziet dat door het toenemende aantal ouderen het aantal overledenen ieder jaar zal stijgen. “De eerste babyboomers, die dit jaar 71 jaar oud worden, krijgen vanwege hun leeftijd te maken met hogere kansen om te komen overlijden”, aldus het CBS.Verwacht wordt dat tegen 2025 jaarlijks ruim 10.000 meer inwoners overlijden dan nu het geval is. De jaarlijkse sterfte zal dan naar verwachting uitkomen op 160.000 tegen 149.000 in 2016.

Ook in andere landen als België, Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje is deze winter de sterfte onder ouderen opvallend hoog. Dit heeft eveneens met de lange griepgolf te maken. Daar komt bovenop dat sommige landen te maken hadden met extreem koud weer.

Bron: ANP

Deel bericht: