Vergrijzing vraagt om creativiteit

11 januari 2019

Voor het project Proactieve Spoedzorgketen heeft SiRM (Strategies in Regulated Markets) samen met de werkgroep uit het tactisch ROAZ de ontwikkelingen in vraag en aanbod van acute zorg in Brabant in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie: vergrijzing vraagt om creativiteit, een slimmere inzet van spoedzorgverleners is nodig.

De komende vijf jaar neemt de vraag naar spoedzorg in Brabant toe. Gemiddeld genomen groeit de zorgvraag jaarlijks met 1,5 tot 3 procent. Deze verwachte toename is vooral het gevolg van bevolkingsgroei en vergrijzing. In vergelijking met de rest van Nederland vergrijst Brabant sneller. Daarnaast loopt de komende jaren het personeelstekort op, aangezien ketenpartners kampen met onderbezetting vanwege openstaande vacatures. 

Toekomst in betere samenwerking

Om met de toenemende zorgvraag en oplopende tekorten als keten om te gaan, heeft SiRM samen met de werkgroep een activiteitenplan opgesteld, gericht op het dempen van de zorgvraag, het verhogen van de productiviteit en het verlagen van de uitstroom van personeel. Denk hierbij aan campagnes om onjuist gebruik van spoedzorg te voorkomen, nauwere samenwerking met de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgsector aan zowel de voor- als achterkant van de keten en het gezamenlijk optrekken in opleiden, werven en behouden van personeel.

Het eindrapport van SiRM bestaat uit drie delen: 

NAZB en de werkgroep zijn enthousiast om in 2019 met het netwerk aan de slag te gaan met het opgeleverde activiteitenplan.

Bron: NAZB

Deel bericht: