Verkenning mogelijkheden Finse 112 app voor gebruik Nederland

25 april 2017

Een van de LMO-speerpunten is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan de vorming van de meldkamer van de toekomst. Een van die innovaties is een landelijk inzetbare 112 app. De eerste stap in de ontwikkeling hiervan is een verkenning van de mogelijkheden van een in Finland ontwikkelde 112 app, die sinds 2015 daar landelijk operationeel is.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft het programma LMO gevraagd een concreet voorstel te ontwikkelen zodat er op korte termijn een 112 app beschikbaar is met als randvoorwaarden:

  • Een werkende 112-app (proven technology) uit het buitenland die in ieder geval moet voldoen aan de eisen op gebied van beveiliging en betrouwbaarheid.
  • De app moet in eerste instantie een aantal basisgegevens doorgeven (beller gegevens en locatiebepaling), maar moet kunnen worden doorontwikkeld.

Fins voorbeeld
Uit het onderzoek van TNO naar ‘Het Nieuwe Melden’ bleek dat Finland een landelijk werkende 112 app operationeel in gebruik heeft. Als eerste stap op weg naar een Nederlandse 112 app zijn de (on)mogelijkheden en ervaringen met de Finse collega’s besproken. Wim van Vemde, programma-directeur LMO, licht de Finse app toe: ‘In Finland kun je met de app 112 bellen en de 112 app stuurt de locatiegegevens van de 112 beller en de accuraatheid van de locatiegegevens direct en automatisch naar de meldkamer. Ook is het mogelijk om via de 112 app diverse niet spoed-servicenummers te bellen. De 112 app is daar beschikbaar in het Fins, Zweeds en Engels. Hij is nog niet geschikt voor doven en slechthorenden of mensen met andere communicatieve beperkingen’.

Hoe werkt het aan de ‘achterkant’?
De werkwijze is redelijk eenvoudig: ‘De locatiegegevens en accuraatheid worden 24 uur opgeslagen in een cloud. De meldkamerorganisatie krijgt de locatie-informatie alleen gedurende het gesprek met de melder. De 112 app zoekt met behulp van de GPS ontvanger in de telefoon tijdens het 112 gesprek continue naar verbetering van de accuraatheid van de locatiegegevens (GPS updates). Bellen via de 112 app werkt hetzelfde als bellen op reguliere wijze met een telefoon. Een 112 gesprek in het buitenland, gestart vanuit de 112 app, wordt dan ook in het buitenland als 112 gesprek behandeld. De locatiegegevens komen dan echter niet aan bij de buitenlandse centralist. Wel is het mogelijk de locatie af te lezen op de 112 app en mondeling door te geven’.

Gebruikers positief
De 112 app werkt daar goed, de reacties van publiek zijn positief en er zijn weinig klachten. Van Vemde: ‘De 112 app is sinds de introductie in 2015 bijna 900.000 keer gedownload in Finland, op een bevolking van 5 miljoen. Het downloaden van de 112 app is gratis. De gebruiker van de 112 app betaalt alleen voor datagebruik in het kader van het doorgeven van de locatiegegevens. Ook de centralisten zijn enthousiast. De ingebruikname heeft weinig extra opleiding gevraagd van de centralist; de locatiegegevens komen in hun meldkamersysteem te staan als coördinaten en op de kaart’.

Vervolgstappen
Op dit moment worden met de eigenaar van de app de mogelijkheden tot aankoop van de Finse 112 app door de Nederlandse overheid verkend. Dit maakt onderdeel uit van de besluitvorming. Als dit daadwerkelijk mogelijk is, wordt de 112 app geschikt gemaakt voor Nederland. Zo moeten er dan bijvoorbeeld technische aanpassingen worden gedaan om de gegevens ook op de meldtafel van de centralist te krijgen en uiteraard moet de taal worden aangepast. Vervolgens wordt de app in de praktijk van een meldkamer beproefd; dat maakt onder meer inzichtelijk wat het gebruik van een 112 app vraagt van de centralisten en wat er (aanvullend) nodig is om de 112 app landelijk operationeel in te zetten. Op basis van de uitkomsten van deze praktijkproef volgt dan zo mogelijk de landelijke uitrol van de 112 app.

Bron: LMO

Deel bericht: