Verpleegkundigen moeten omscholen: ‘Dit zorgt voor nog grotere tekorten’

9 augustus 2019

Verpleegkundigen in Nederland maken zich zorgen over de nieuwe wet BIG II, waarin de banen en loonschalen van verpleegkundigen per 2020 opnieuw worden gepositioneerd. Dit is er aan de hand.

De beroepsgroep van verpleegkundigen wil al veertig jaar een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Dat is er nu niet, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en dat gaat in 2020 veranderen.

De beroepsprofielen van verpleegkundigen en verzorgenden zijn bepaald in 1999, maar inmiddels is de zorg flink veranderd; patiënten zijn mondiger, hun zorgvraag is steeds ingewikkelder, zorgverlening vindt vaker thuis plaats en techniek speelt een grotere rol.

Deze veranderingen vragen om andere competenties, zegt ook beroepsvereniging V&VN.

Nieuwe verpleegkundige: de regieverpleegkundige

En dus zijn er nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen bepaald die worden vastgelegd in de wet BIG. BIG staat voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ook komt er een nieuwe beroepstitel bij in de wet BIG: de regieverpleegkundige. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige.

Alleen hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich binnenkort als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register.

Overige hbo’ers, mbo-verpleegkundigen en verpleegkundigen die in het ziekenhuis zijn opgeleid en een specialistische aanvullende opleiding hebben gevolgd, komen onder een overgangsregeling te vallen.

Als zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, moeten de hbo-opgeleiden een toets afronden, en mbo-opgeleiden zullen aanvullende scholing moeten volgen om aan te tonen dat zij aan de eisen die aan een regieverpleegkundige worden gesteld voldoen.

Veel emoties bij verpleegkundigen

Rondom die toetsing en herregistratie zijn nog veel onduidelijkheden, vragen en emoties bij verplegend personeel, zegt beroepsvereniging V&VN.

Dat ontbreken van onderscheid tussen een mbo- en hbo-verpleegkundigen is raar en wordt nu terecht aangepast, zegt Niels Jacobs. Jacobs is woordvoerder van het actiecomité BIG II in de overgang. Inmiddels hebben 50.000 mensen de petitie van de actiegroep ondertekend.

De schoen wringt niet bij het invoeren van de nieuwe wetgeving, want die is terecht, vindt Jacobs; de overgangsregeling zorgt voor emoties.

Terug de schoolbanken in

Verpleegkundigen die de zogenaamde in service-opleiding hebben gevolgd – een opleiding die in 1997 is vervangen door de duale mbo-opleiding – moeten terug de schoolbanken in omdat hun opleiding niet geldig is. Hbo-verpleegkundigen die hun diploma voor 2012 hebben gehaald, moeten voor een toets slagen om zich te kunnen herregistreren als regieverpleegkundige.

Het werk van mbo-verpleegkundigen wordt anders: ineens zullen zij handelingen die ze soms al jaren uitvoeren niet meer mogen doen zonder toezicht of toestemming van een nieuwe regieverpleegkundige.

Zo kan het voorkomen, zegt Jacobs, dat een verpleegkundige die jarenlang medische handelingen uitvoert bij een patiënt, daar ineens toestemming voor moet vragen bij een collega die net een week van school is.

Mbo’ers mogen minder doen

Jacobs schetst een toekomstscenario voor als de wet die er ligt zo wordt ingevoerd: een mbo-verpleegkundige op de intensive care behandelt een patiënt en regelt de beademing, geeft medicatie en verwisselt verbanden.

De patiënt krijgt onverwacht huidproblemen. Dat betekent dat de zorg voor deze patiënt niet meer monocomplex is, maar multicomplex. De mbo-verpleegkundige mag niet overleggen met de arts, mag de huidproblemen niet behandelen en verliest de zorg over deze patiënt. Een regieverpleegkundige neemt het over.

Dit voorbeeld, zegt Jacobs, laat zien hoe slecht doordacht deze wet is in deze tijd van extreme personeelskrapte in de zorg.

Jacobs: “Er is al een tekort aan verpleegkundigen, en dit zal de toestroom van nieuwe verpleegkundigen verder vertragen. De opleidingen die mbo-verpleegkundigen hebben gevolgd om specialistisch werk te doen zijn onder deze nieuwe wet niet meer geldig.”

De grens van 2012 voor hbo-verpleegkundigen is willekeurig en niet uit te leggen, zegt V&VN. De beroepsvereniging neemt het “mee naar Den Haag”, net als de vragen over de aanvullende scholing die mbo-verpleegkundigen moeten krijgen.

Het wetsvoorstel BIG II ligt over enkele weken klaar, en minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zal na het zomerreces ingaan op Kamervragen en ingediende moties.

Bron: NU.nl

Deel bericht: