Verschuiving van zorg al zichtbaar in cijfers

31 januari 2019

In de DHD-rapportage “Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017” wordt een nieuwe trend zichtbaar: ziekenhuizen en umc’s maken steeds meer werk van de juiste zorg op de juiste plek. Reeds eerder gesignaleerde trends, zoals een toenemend aantal oudere patiënten en toenemende kosten voor geneesmiddelen blijven actueel. Persbericht, 18 januari 2019 Chronische patiënten Van alle ziekenhuispatiënten zijn chronische patiënten verantwoordelijk voor 40% van de kosten. Vier veelvoorkomende chronische aandoeningen: diabetes, COPD en hart- en nierfalen, zijn door Dutch Hospital Data (DHD) nader geanalyseerd op de ontwikkeling van kosten. Uit deze analyse blijkt dat ziekenhuizen en umc’s in 2017 minder chronische patiënten ontvingen dan in 2016. Ook de kosten voor chronische ziekenhuiszorg, zowel in totaliteit als per patiënt, zijn afgenomen. Juiste zorg op de juiste plek Deze ontwikkeling past goed in het streven naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. NVZ en NFU verwachten dat de verschuiving van zorg steeds sneller tot stand komt. Dit is ook noodzakelijk om de medisch-specialistische zorg op langere termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Rapport DHD brengt, in opdracht van NVZ en NFU, jaarlijks een rapport uit over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg. Dit rapport is gebaseerd op de omzetcijfers van vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen en umc’s. Het rapport is aan te vragen via de website van DHD.

Bron: NFU

Deel bericht: