Versterken ketenzorg met start project MUIZ in Amsterdam en Noord-Holland-N

21 september 2021

Doel ABR zorgnetwerken:

voorkomen en bestrijden van infectieziekten en resistente micro-organismen door verbinding van cure, care én publieke gezondheid in onze regio

 

Versterken ketenzorg met start project MUIZ in Amsterdam en Noord-Holland-N

In de regio’s Amsterdam en Noord-Holland Noord zijn de voorbereidingen gestart om MUIZ (Meldpunt voor Uitbraken InfectieZiekten en BRMO) in te voeren. Aansluitend volgen de andere regio’s. MUIZ is een beveiligde webapplicatie waarin de deelnemende instellingen zelf actuele uitbraken van infectieziekten en/of BRMO kunnen melden, actualiseren en sluiten. Met één druk op de knop zijn dan alle deelnemende instellingen op de hoogte gebracht. Een uitbraak kan variëren van norovirus, influenza, corona, mrsa etc. Bij verplaatsing van patiënten van de ene naar de andere instelling kan dan tijdig aanvullende infectiepreventie maatregelen gestart worden om een nieuwe verspreiding te voorkomen. Via MUIZ kan ook de melding aan het SO-ZI/AMR (RIVM) geregeld worden of de verplichte melding conform artikel 26 Wet publieke gezondheid (GGD).

 

Versterken ketenzorg met start project MUIZ in Amsterdam en Noord-Holland-N 1

* PDCA: Plan Do Check Act (continue kwaliteitsverbetering cyclus)

** www.ink.nl Vanaf 2014 is het INK als partnerorganisatie aangesloten bij de European Foundation for Quality Management (EFQM)

*** TWA: Transmurale Werk Afspraken

 

Voordelen MUIZ

Deelname aan MUIZ bevordert de samenwerking en communicatie in de keten met een laagdrempelig contact tussen organisaties, versterkt de infectiepreventie zowel binnen zorgorganisaties als in de zorgketen, versterkt de surveillance binnen organisaties als regionaal. Het biedt de mogelijkheid om continue de kwaliteit van zorg te verbeteren volgens de PDCA cyclus op ketenniveau van het INK model. Het voorkomen van een uitbraak verlaagt ook de zorgkosten. Een voordeel is dat in MUIZ géén individuele patiëntgegevens gedeeld worden en zo geen knelpunt vormt met de AVG en het medisch beroepsgeheim.

Hoe werkt MUIZ?

MUIZ is ontwikkeld in de regio Rotterdam en wordt nu uitgerold in andere regio’s. De ervaringen zijn overwegend positief zowel van professionals als van bestuurders. In eerste instantie is het meldpunt gericht op ziekenhuizen, medisch microbiologische laboratoria, GGD’en en zorginstellingen in de VVT.  Dit kan uitgebreid worden naar revalidatiecentra, gehandicaptenzorg, GGZ, huisartsen, thuiszorg. De waarde van het meldpunt neemt toe als iedereen meedoet.

Voor de uitrol van MUIZ neemt het ABR Zorgnetwerk, als onderdeel van het ROAZ, het voortouw samen met de lokale GGD in de regio. MUIZ bestaat uit een beveiligde webapplicatie met eenvoudige toegang, een ondertekend bestuurlijk samenwerkingsconvenant inclusief geheimhoudingsverklaringen van de deelnemende organisaties, landelijke meldcriteria en het regionale netwerk van samenwerkende professionals. Voor u als organisatie kan het nu al handig zijn om MUIZ in het jaarplan van infectiepreventie 2022 op te nemen, bijv. als “oriëntatie op invoering MUIZ”.

Voor meer informatie zie ook website van Muiz (meldpuntuitbraken.nl).  Voor meer persoonlijk contact kunt u terecht bij Aletta Kliphuis, projectleider (a.kliphuis@amsterdamumc.nl) of Fred Slijkerman, arts Maatschappij+Gezondheid infectieziektebestrijding (fslijkerman@ggdhn.nl).

Bron: ABR en MUIZ

 

Deel bericht: