Vervanging gewondenkaart komt dichterbij

27 februari 2017

Het hing al een tijdje in de lucht, de gewondenkaart in de huidige opzet lijkt bijna ten einde. De stuurgroep GGB heeft namelijk ingestemd met het voorstel van de werkgroep gewondenkaart om het “alternatief” voor te stellen als vervanger van de huidige gewondenkaart.

Een van de voordelen is dat de nieuwe werkwijze aan sluit op de reguliere werkwijze voor registratie binnen de ambulancezorg. Daarbij worden de twee essentiële onderdelen voorzien namelijk een snelle vastlegging van de triage-uitkomst en de ingezette medische behandeling, alvorens een slachtoffer per ambulance vervoerd gaat worden.

Naast de nieuwe “gewondenkaart” wordt een verwijsformulier voorgesteld, dat meegegeven kan worden bij het verlaten van de noodhulp locatie.

Het voorstel wordt in deze periode besproken in de ledenvergadering van AZN.

Als de uitkomst positief is zal een implementatieplan uitgezet worden om dit jaar over te kunnen gaan naar daadwerkelijke invoering. Onderdeel daarvan is een brede communicatie van de voorgestelde werkwijze.

Bron: GGDGHOR

Deel bericht: