Vijf puzzelstukken vallen in Haarlem op hun plek

10 mei 2019

Met 44 meldtafels wordt het niet de grootste fusiemeldkamer van Nederland, maar waarschijnlijk is het wel de meest complexe samenvoeging. Vanuit maar liefst vijf locaties in Noord-Holland komen (onderdelen van) meldkamers bijeen in een gloednieuwe multidisciplinaire locatie in Haarlem. Arjan Nauta, teammanager op de meldkamer Noord-Holland Noord: “We wachten er al héél lang op. Iedereen zegt: laat het nu eindelijk maar gebeuren!”

Dinsdag 14 mei is de dag waar naartoe wordt geleefd. Dan gaan de 112-meldkamers van Alkmaar (regio Noord-Holland Noord) en Haarlem (regio Kennemerland) voortaan als één door het leven in Haarlem. Twee jaar geleden verhuisde de huidige meldkamer daar twee verdiepingen naar beneden, om de ruimte waar het gaat gebeuren volledig te kunnen strippen, herinrichten en voorzien van de nieuwste technieken. Binnenkort gaan de Haarlemmer centralisten weer twee verdiepingen naar boven. Voor de Alkmaarders komt er algauw een half uur reistijd bij naar en van het werk.

Uitwisseling

“We zijn elkaar al enkele jaren intensief aan het opzoeken”, vertelt Arjan, die het fusieproces eerst als kwartiermaker en nu als teammanager begeleidt. “Mede ingegeven door capaciteitstekort, wisselden we al langer personeel uit tussen Haarlem en Alkmaar. Een enkele keer werd de hele regio Kennemerland zelfs vanuit Alkmaar bediend. Daarnaast zijn we onze werkprocessen aan het harmoniseren binnen tal van werkgroepen, ook op het gebied van ProQA waar we allebei mee werken. De EDQ’s doen hun werkzaamheden gezamenlijk en de scholing voor versie 13 van ProQA heeft plaatsgevonden in combiklassen. We delen ook al een Medisch Manager Ambulancezorg met elkaar.”

Maar, zoals al gezegd, er is meer aan de hand dan het samengaan van alleen Alkmaar en Haarlem. Arjan: “De ‘blauwe en rode’ centralisten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn vanuit de meldkamer van Zaandam vorig jaar alvast naar de tijdelijke meldkamer in Haarlem gekomen en gaan op 14 mei ook mee naar boven. De meldkamer van Zaandam is tot op heden niet volledig multidisciplinair, het ‘witte’ deel ervan zit op dit moment nog in de meldkamer van Amsterdam-Amstelland. Dat deel voegt zich op 2 juli bij ons. Tegen die tijd zijn we naar verwachting op de nieuwe plek goed ‘geland’ en kunnen we alle aandacht richten op deze voor ons nog wat onbekendere regio. Tenslotte komt in de loop van 2019 nog de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee voor Schiphol naar ons toe, die nu gevestigd is op Schiphol. Daarna zijn we compleet.”

De nieuwe meldkamer in Haarlem is bijna klaar voor gebruik Overigens komt vanuit Amsterdam alleen de meldkamerfunctie voor Zaanstreek-Waterland naar Haarlem toe, dus geen verpleegkundig centralisten. “Dat heeft ermee te maken dat Haarlem en Alkmaar straks samen iets bóven de personele formatie zitten, terwijl Amsterdam eronder zou zakken wanneer ze mensen naar Haarlem zouden sturen”, legt Arjan uit. “Door het zo te doen, hoeven geen centralisten op de ene plek te worden ontslagen en op de andere plek te worden aangenomen. Ook hoeft niemand met een ander triagesysteem te leren werken.” De totale witte centralistenploeg voor de drie ambulanceregio’s telt straks 32 fte (fulltime banen). De nieuwe naam van de drie gefuseerde Meldkamers Ambulancezorg wordt ‘Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland’.

De intake van 112-oproepen zal gemixt plaatsvinden, zonder onderscheid naar de plaats waar de melder zich bevindt. Arjan: “Dat proces is immers gestandaardiseerd met ProQA. De uitgifte blijft gescheiden verlopen via twee tafels, een voor Kennemerland en een voor Noord-Holland Noord. De uitgifte voor Zaanstreek-Waterland wordt verdeeld over die twee tafels.”

Het is een lang proces geweest naar 14 mei toe, met meerdere malen uitstel wegens technische redenen. “Hoewel het voor de collega’s uit Alkmaar en omstreken niet per se aantrekkelijk is om verder te moeten reizen, hebben we er wel lang met z’n allen naartoe geleefd. De sfeer in Alkmaar is er nu een van: laten we het nu dan ook maar gaan doen!”

Bron: Ambulance Blog

Deel bericht: