De visie van de NVSHV over de inzet van Bachelor Medische Hulpverlening op de Spoedeisende Hulp

13 maart 2017

De NVSHV (Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen) heeft op uitnodiging van VWS een drietal vragen beantwoord over de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH-er) in het kader van een experimenteel artikel 36a Wet BIG voor deze beroepsgroep.

Vraag VWS:

Ervaart u als beroepsvereniging, net als in 2014, nog steeds arbeidsmarkttekorten binnen de spoedeisende hulp? En ziet u de BMH als een mogelijke bijdrage aan de oplossing daarvan?

Antwoord NVSHV:

Op dit moment is er een groot tekort aan SEH verpleegkundigen, niet alleen in de Randstad maar in bijna geheel Nederland. In de media heeft dit onderwerp herhaaldelijk aandacht gekregen met vooralsnog geen oplossingen voor de korte termijn, daar de acute zorg met overcrowding heeft temaken waarvan het tekort aan SEH verpleegkundigen een onderdeel is.

De BMH opleiding zou een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het tekort aan gespecialiseerde SEH verpleegkundigen, echter niet op de korte termijn. De afgestudeerde BMH student heeft weinig ervaring in de praktijk, mede vanwege problemen met stageplaatsen in de acute zorg (ambulance en SEH), waarvoor de BIG registratie een voorwaarde is. De afgestudeerde BMH student is beperkt inzetbaar ondanks zijn grote theoretische kennis. Het ontbreekt hem/haar aan voldoende praktische vaardigheden en ervaringen die een SEH-verpleegkundige wel opdoet in de MBO-/HBO-V opleiding.

Diverse SEH’s willen de afgestudeerde BMH-er een opleidingstraject laten volgen als gespecialiseerd SEH-verpleegkundige. Maar deze vervolgopleiding (CZO erkend) is alleen toegankelijk met een verpleegkundig diploma (MBO- of HBO niveau).

De NVSHV is gematigd positief over de BMH opleiding en geeft het advies om deze beroepsgroep praktische ervaring te laten opdoen, voor de periode van 1 jaar, op een verpleegafdeling waar meerdere specialismen worden behandeld zoals de AOA, alvorens zij op de SEH gaan werken. In deze periode kan de BMH-er de TNCC ENPC behalen en stages volgen op bijvoorbeeld een gipskamer.

Vraag VWS:

Hoe ziet de beroepsvereniging de samenwerking van de BMH-er met andere beroepen in de SEH en ambulancezorg?

Antwoord NVSHV:

Niet anders als van een gediplomeerd SEH verpleegkundige. Uitgaande van de voorwaarde dat de BMH-er een BIG registratie krijgt en de benodigde competenties (kennis, kunde) en ervaring heeft. Indien de BMH-er hieraan voldoet kan hij zeker samenwerken met andere beroepsgroepen in de acute zorg.

Vraag VWS:

Heeft u nog concrete punten ten aanzien van het beoogde onderzoek dat het experiment met de BMH-er in het kader van artikel 36a Wet BIG gaat evalueren.

Antwoord NVSHV:

Voor de SEH is de BMH-er niet inzetbaar zonder BIG registratie. Er dient een evaluatieonderzoek plaats te vinden, wat knelpunten zijn bij de inzetbaarheid van de BMH in de acute zorg (specifiek op de SEH) en welke bevorderende factoren er zijn voor de implementatie van de BMH-er op de SEH. Verder is het relevant te monitoren en te onderzoeken welke taken de BMH-er uit gaat voeren op de SEH. Waarin onderscheidt de BMH-er zich in competenties van de SEH-verpleegkundige en hoe zou de ideale functiemix op de SEH 24/7 er uitzien, voor academische, topklinische en regionale ziekenhuizen. Ook zou nader onderzocht moeten worden welke doorgroeimogelijkheden de afgestudeerde BMH-er heeft/krijgt in het verpleegkundig functiehuis.

Toekomst gericht is het de vraag in hoeverre de BMH’ers de SEH verpleegkundigen kunnen vervangen of aanvullen qua personeelsbezetting. Omdat er nog zeer beperkte praktijkervaring is opgedaan met de BMH op de SEH, zal de toekomst moeten uitwijzen of de BMH een waardevolle professional is in de acute zorg.

Bron: NVSHV

Deel bericht: