Voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg is gezamenlijke transformatieopgave

5 augustus 2019

Om te waarborgen dat goede zorg in ons land voor iedereen beschikbaar én betaalbaar blijft, moet het nodige veranderen in de manier waarop we onze zorg georganiseerd hebben. Niet het bestaande zorglandschap moet het uitgangspunt zijn, maar het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag, binnen houdbare financiële kaders. Zorgverzekeraars zetten zich daarom samen met (vertegenwoordigers) van patiënten, zorgverleners en zorgorganisaties in voor de vernieuwing van de zorg en het gezamenlijk organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars vinden dat de vernieuwing van zorg begint in de medisch specialistische zorg. Vanuit maatschappelijk belang is er zorgverzekeraars alles aan gelegen die transformatie te versnellen.

Om zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg de keuze te laten in wat voor soort initiatieven zij willen investeren, hebben zorgverzekeraars gevraagd om met voorstellen te komen. Voor initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de vernieuwing van zorg zijn zogenaamde transformatiegelden beschikbaar. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 70 miljoen euro. Deze afspraak is vastgelegd in het op 4 juni 2018 gesloten Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg. Hoewel niet voor iedere transformatie geld nodig is en er pas een jaar voorbij is, zien zorgverzekeraars de transformatiegelden als goede stimulans. Uitgangspunten daarbij zijn dat de voorstellen bijdragen aan de vernieuwing van zorg en een duidelijk effect hebben op zowel k

waliteit als betaalbaarheid.

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert vandaag dat het belangrijk is dat zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg ook daadwerkelijk met stevige initiatieven komen. Om zo duurdere zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen door de zorg dichter bij mensen te brengen en waar mogelijk te vervangen door bijvoorbeeld digitale zorg. Tot nu toe ervaren zorgverzekeraars dat het voor zorgaanbieders lastig is om tot goed uitgewerkte voorstellen te komen. Zorgverzekeraars zijn hierover in gesprek en blijven actief om zorgaanbieders te faciliteren bij het indienen van voorstellen.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Deel bericht: