Vrijwel alle oud-medewerkers van MC Slotervaart hebben (zicht op) een nieuwe baan

29 mei 2019

Begin februari 2019 had 86% van alle medewerkers van het MC Slotervaart een nieuwe baan gevonden. Dat zijn 961 medewerkers. Dit blijkt uit cijfers die SIGRA ontving van het UWV Amsterdam. Volgens de laatste berichten hebben de overige medewerkers ook zicht op een nieuwe baan. Voor enkele medewerkers is dit niet mogelijk, omdat ze niet bemiddelbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte.

Inzet SIGRA Sinds het faillissement van MC Slotervaart op 25 oktober 2018 heeft SIGRA nauw contact met de curatoren en het Werkgevers Service Punt (WSP) in Groot-Amsterdam. Vanaf het begin lag de focus op het bieden van nieuw perspectief voor medewerkers en hebben we binnen een week na het faillessment 10 voorlichtingsbijeenkomsten voor alle medewerkers georganiseerd. Er is een intakeformulier ontwikkeld om de wensen en behoeften van de medewerkers in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft SIGRA verschillende initiatieven georganiseerd, zoals:

Een banenmarkt op 13 en 14 november. 77% van de medewerkers met een zorgberoep gaven aan eventueel buiten het ziekenhuis te willen werken. Daarom waren 48 leden uit verschillende werkvelden en regio’s aanwezig. Ongeveer 250 deelnemers namen deel.

Twee ‘Sterk in je Werk inspiratiedagen’ op 23 en 30 november Voor medewerkers die na de banenmarkt meer ondersteuning nodig hadden bij het oriënteren op een nieuwe baan, is een Sterk in je Werk dag georganiseerd. Sterk in je Werk is een landelijke gesubsidieerd project door VWS, die SIGRA coördineert in onze regio. Door middel van vier workshops en het maken van een Talentenscan, zijn de medewerkers verder op weggeholpen. Van dit initiatief maakten 81 medewerkers gebruik.

Dankzij onze regionale samenwerking hebben we bij kunnen dragen aan het bieden van nieuw perspectief aan de medewerkers van het MC Slotervaart.

Bron: Sigra

Deel bericht: