VUmc sluit kinder-IC definitief

12 september 2018

Amsterdam UMC geeft graag een toelichting op de sluiting van de Intensive Care Kinderen op locatie VUmc, sinds juli jongstleden.

Het samengaan van de Intensive Care Kinderen van AMC en VUmc is al in 2014 voorzien, als onderdeel van de (destijds) voorgenomen fusie en daarbinnen het geplande samengaan van de kinderafdelingen. De fusie van de beide umc’s is op 7 juni 2018 gerealiseerd. De overgang van de kinder IC van VUmc naar AMC stond al als eerste op de rol. Het tekort aan gespecialiseerde kinder IC-verpleegkundigen heeft het proces van samengaan van de beide Intensive Care Kinderen echter versneld.  Door het tekort aan verpleegkundigen kon het bieden van veilige zorg op een zelfstandige afdeling Intensive Care Kinderen op locatie VUmc niet langer worden gegarandeerd.

De overige onderdelen van de Kinderafdeling (waaronder bijvoorbeeld de IC Neonatologie) zijn op locatie VUmc gewoon geopend voor alle opnames, zowel gepland als acuut. Ook de Intensive Care Volwassenen is gewoon geopend.

Capaciteit Amsterdam UMC
VUmc blijft gelegenheid bieden voor de opvang en stabilisatie van een acuut instabiel ziek kind, wanneer het op deze locatie binnenkomt. Daarvoor is de shockroom van de SEH beschikbaar. Het is wel te verwachten dat zo’n patiënt na stabilisatie naar elders zal worden vervoerd, als deze niet op de gewone kinderafdeling kan worden opgenomen.

De capaciteit van de Intensive Care Kinderen wordt op termijn op locatie AMC uitgebreid tot 14 bedden. Dat is twee bedden meer dan beide locaties voorheen beschikbaar hadden en heeft te maken met het efficiënter kunnen organiseren door de fusie van beide afdelingen.

Landelijk probleem
Het tekort van IC-kinderverpleegkundigen is een gevolg van het landelijke tekort aan gespecialiseerde IC-kinderverpleegkundigen. Dit is een langlopend en nijpend probleem, dat met name wordt veroorzaakt door een lage instroom.

Bron: VUmc

Deel bericht: