VWS stelt 15 miljoen beschikbaar voor digitalisering geboortezorg

4 juli 2019

Het ministerie van VWS wil dat de digitale informatiedeling in de geboortezorg verbeterd. Voor het programma Babyconnect is daarom 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld.

Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zij vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven, wat de kans op medische fouten vergroot.

Het doel van het programma is een naadloze overdracht van informatie tussen zorgverleners. Zorgverleners kunnen in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien. Patiënten en cliënten kunnen in de toekomst hun eigen gegevens inzien en controleren wie deze kunnen bekijken en gebruiken. Dit wordt wettelijk verplicht en in voorbereiding hierop moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken.

De regio’s ontvangen begeleiding en ondersteuning van het programmabureau Babyconnect bij de aanvraag van subsidies en de realisatie van de regionale projecten. Informatie over de subsidie en het starten van regionale projecten is beschikbaar op www.babyconnect.org.

Bron: Skipr

Deel bericht: