Waarom de griep Nederland overvalt

10 maart 2018

De impact van de huidige griepepidemie is groter dan in eerdere jaren. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten deze winter nauwelijks aan, waardoor electieve opnames moeten worden uitgesteld. Ook in het Amphia ziekenhuis in Breda is de nood hoog.

Prof. dr. Jan Kluytmans, arts-microbioloog en epidemioloog, twitterde een overzicht van het aantal griepopnames in zijn ziekenhuis van de afgelopen negen weken. Die getallen liggen beduidend hoger dan de piek in voorgaande jaren. ‘Nog nooit zoiets gezien’, twitterde hij.

Vanaf week 7 is het totaal aantal geregistreerde influenza-infecties in zijn ziekenhuis tweemaal hoger dan de piek in voorafgaande jaren. En het aandeel van influenzavirus type B is dit jaar zelfs hoger dan type A. Zijn verwachting is dat deze trend in week 10 doorzet. Kluytmans: ‘Variant B zien we ieder jaar wel, vooral in de tweede helft van het seizoen, maar in heel kleine aantallen. Ze zouden in deze grafiek eigenlijk niet of nauwelijks zichtbaar moeten zijn.’

Voor een landelijk beeld moet je bij het National Influenza Centrum (NIC) van het Erasmus MC zijn dat in het griepseizoen elke week een influenza-nieuwsbrief uitbrengt met daarin een overzicht gebaseerd op een langjarig surveillancesysteem onder huisartsen (Nivel)(zie figuur). Bij het ter perse gaan van dit nummer was de meest recente peiling van 8 maart. Die laat zien dat 16,2 van de 10.000 mensen nu een influenzavirusinfectie heeft; ongeveer driekwart daarvan wordt veroorzaakt door het influenzavirus type B. Viroloog prof. dr. Ron Fouchier (Erasmus MC): ‘De getallen zijn hoog, maar niet uitzonderlijk hoog’. De epidemieën van de laatste vier seizoenen liggen over elkaar heen, aldus Fouchier: ’Voor de Kerst zie je een langzame toename totdat de mensen vakantie krijgen, maar vanaf januari gaat iedereen weer naar school of werk en dan loopt het weer op, met een piek rond februari en maart.’

Dat zorginstellingen niettemin met de handen in het haar zitten wijt hij aan ‘de bezuinigingen in de zorg’. ‘De personele bezetting op de ic en bij de ambulancediensten heeft een minimum bereikt. Ik constateer dat al een paar jaar en ik heb hier contact over gehad met planners van ic’s en van de hulpdiensten. Zij zijn het met me eens: bij de afnemende bezetting leidt een griepgolf tot problemen.’ Kluytmans herkent die capaciteitsproblemen, maar wijst erop dat ‘de toestroom van patiënten in alle ziekenhuizen veel groter is dan in andere jaren.’ Andere landen – hij noemt België, Duitsland, Denemarken en Canada – kampen volgens hem met soortgelijke problemen.

Fouchier beaamt dat elders, met name in Australië, Amerika en Canada, ook sprake was van een ernstige epidemie, maar zegt dat die werd veroorzaakt door het type A/H3N2.

Probleem is ook dat dit jaar het influenzavaccin in onze contreien suboptimaal is voor de influenza B-variant. Fouchier: ‘Ieder jaar moet de WHO een beetje “gokken” welke B-variant het zal worden. En dit jaar hebben ze voor Europa verkeerd gegokt. Dit gokken is geen kwestie van een muntje opgooien, want de kans dat ze het goed doen is groter dan 50 procent.’ Er is, ondanks die mismatch, nog wel enige bescherming: ‘De effectiviteit van het vaccin ten aanzien van het B-virus ligt voor Europa toch nog tussen de 40 en 50 procent.’ Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat er iets bijzonders aan de hand is met het B-virus, meent Fouchier.

Een quadrivalent vaccin was welkom geweest, meent hij. In veel landen is dat inmiddels ook gebruikelijk: ‘In Nederland zitten we nog vast aan een contract met de producent van het trivalente vaccin. Over 2 jaar zijn we daarvan af, maar hopelijk sneller.’

Waarom de griep Nederland overvalt

Aantallen door peilstationhuisartsen geregistreerde patiënten met influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) in 2014-2018 per week en per 10.000 inwoners (bron: Nivel). De stippellijn geeft de epidemische drempel weer.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: