Weg bij de Eerste Hulp: 7-puntenplan KBO-PCOB

13 juli 2017

Goede zorg voor oudere patiënten is nog lang geen realiteit. Het aantal 65-plussers op de Spoedeisende Eerste Hulp neemt fors toe. KBO-PCOB doet daarom zeven verbetervoorstellen. Met deze voorstellen, uitgewerkt in concrete maatregelen, kan de zorg aan ouderen verbeterd worden. Dit scheelt veel persoonlijk leed en voorkomt de kans op schade en vroegtijdig overlijden.

Dit zijn de zeven voorstellen van KBO-PCOB:

1. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering

Veel ouderen belandden vanwege een valpartij, longontsteking of alcoholmisbruik op de Eerste Hulp. Dit zijn aandoeningen en situaties die deels door preventie voorkomen kunnen worden.

2. Betere monitoring door de huisartsenpraktijk

De huisarts heeft tijd, kennis en kunde van problematiek van ouderen. Kwetsbaarheid ontstaat vaak geleidelijk, functies gaan langzaam achteruit. Door het risico op kwetsbaarheid tijdig te onderkennen, kan er vroeger de juiste hulp komen. Bijvoorbeeld door inzet van e-Health.

3. Goede doorverwijzing en afstemming huisartsenpost

Op de huisartsenpost is niet altijd voldoende kennis over problematiek van ouderen. Bovendien vindt te weinig opheldering van de zorgvraag plaats. Daardoor wordt te vaak naar de Eerste Hulp verwezen. Goede inschatting en afstemming is cruciaal.

4. Voldoende opname- en herstelbedden

Tijdelijke acute opvangbedden, bedoeld voor een korte opname of herstel, zijn nu nog lang niet voldoende beschikbaar en vindbaar. Hier is een grote verbeterslag nodig.

5. Wijkverpleging: één aanspreekpunt

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol bij de zorg thuis. Maar ook bij een gecoördineerde overgang vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie.

 6. Multidisciplinaire samenwerking

Ouderenzorg vraagt om intensieve samenwerking. Bij ouderen met complexe problematiek zijn veel zorgverleners en overheden betrokken. Alle ketenpartners moeten samen afspraken maken.

7. Seniorvriendelijke Eerste Hulp

In het ziekenhuis kan veel goed, maar ook fout gaan met oudere patiënten. Veel hangt af van goede afspraken. Binnen ons project Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis omschrijven we de eisen waaraan een Spoedeisende Eerste Hulpafdeling moet voldoen om seniorvriendelijk te zijn.

Lees hier het uitgewerkte 7-puntenplan

Bron: KBO-PCOB

Deel bericht: