Werkgevers in zorg moeten meer aandacht besteden aan behoud personeel

11 januari 2019

Vrijwel dagelijks verschijnen er cijfers, nieuwe ideeën of reflecties van experts in de media, waarin op de personeelstekorten in d zorg wordt gewezen en hun oorsprong wordt geduid. De urgentie en de omvang worden breed en tamelijk eenduidig gedeeld. Echter, naar de duurzame oplossing voor dit maatschappelijke vraagstuk zijn velen nog op zoek. Aan die zoektocht draagt de commissie Werken in de Zorg graag bij. De commissie is ingesteld door de minister van VWS voor de komende drie jaar en kwam afgelopen maand met een eerste rapportage.

Eén van de belangrijkste conclusies van het eerste rapport is dat werkgevers beter hun best moeten doen om mensen te behouden voor de zorg. Om personeelstekorten aan te pakken wordt nu vooral ingezet op het werven van nieuw personeel, terwijl de uitstroom een groot deel van die inzet teniet doet. Het roept volgens de commissie het beeld op van een vergiet: met de kraan open gaat er veel ‘water’ in, maar een groot deel daarvan loopt er echter razendsnel weer uit.
In 2017 verliet 19,3% van de werknemers in Zorg & Welzijn in heel Nederland zijn of haar werkgever. En maar liefst 8,1% verliet zelfs de sector. 

De oorzaak is complex, zo stelt de commissie Werken in de Zorg. Het heeft te maken met het management, de inhoud van het werk en de werkdruk, maar ook met onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris. Werkgevers lijken niet te weten hoe ze met dit probleem moeten omgaan.

Oplossingen

Behoud van medewerkers verdient meer aandacht van bestuurders en (intern) toezichthouders, stelt de commissie. Het is een goed te registreren en eenvoudig te begrijpen parameter, die per organisatie (of zelfs per team) onderwerp van gesprek kan zijn. Daarmee kan iedereen in de organisatie bijdragen aan het ‘dichten van het vergiet’. Dit gaat verder dan medewerkerstevredenheid, het gaat om goed werkgeverschap, in de meest brede zin van dat begrip.
De commissie stelt dat er een kritische blik naar binnen nodig is. Organisaties moeten zich afvragen waarom mensen er niet meer willen werken? Sommige organisaties en regionale samenwerkingsverbanden doen het vele malen beter dan andere. Zij kunnen van elkaar leren, aldus de commissie.

Bron: GGZ Totaal

Rapportage commissie Werken in de Zorg

Deel bericht: