Wetenschappers en ouderen slaan handen ineen voor betere spoedzorg

22 november 2018

Er komen steeds meer oudere patiënten naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit leidt ieder jaar in de winter tijdens de griepgolf tot grote organisatorische uitdagingen voor zorginstellingen. Maar spoedzorg voor ouderen gaat over veel meer dan alleen drukte op de SEH. Het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) heeft als doel de zorg voor de acuut zieke oudere te verbeteren, door een bundeling van kennis en expertise van een diversiteit aan onderzoekers uit de gehele zorgketen en samen met de patiënt. Vandaag werd het Consortium gelanceerd op het Nationaal Symposium Spoedzorg Ouderen.

Groeiplannen NOCSO

Het Consortium bestaat nu nog uit wetenschappers van diverse instituten in Nederland en seniorenorganisatie KBO-PCOB, maar zorgprofessionals, wetenschappers, beleidsmakers en docenten uit de hele zorgketen én patiënten zijn van harte uitgenodigd zich bij het consortium aan te sluiten. Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde LUMC: ‘uiteindelijk vormen we zo een landelijk netwerk dat een kennisbron en betrouwbare partner vormt voor andere zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars.’ Bianca Buurman, verpleegkundige, hoogleraar Acute Ouderenzorg Amsterdam UMC en bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg aan de Hogeschool van Amsterdam vult aan: ‘alleen door deze samenwerking van professionals uit ziekenhuis, eerstelijn en verpleeghuis en de oudere zelf kunnen we de beste zorg vorm geven voor de acuut zieke oudere.’

Ervaringen patiënt basis voor prioritering onderzoek

Belangrijke basis voor de onderzoeksplannen en acties van het NOCSO op het gebied van spoedzorg vormt de betrokkenheid van de patiënt. Jan Festen, lid van het consortium namens seniorenorganisatie KBO-PCOB vertolkt het geluid van ouderen: ‘Denk niet dat u wel weet wat ik wil, maar vraag het mij.’ In 2019 stelt het NOCSO een ‘wetenschapsagenda spoedzorg voor ouderen’ op. Hiervoor wordt een landelijke uitvraag gedaan van vragen die leven bij patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgverzekeraars. Op basis van de uitkomsten worden prioriteiten gesteld voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek voor spoedzorg voor ouderen.Daarnaast ontwikkelt NOCSO onderwijs en opleiding gebaseerd op de gezamenlijke expertise en de laatste ontwikkelingen en levert het Consortium cijfers en inzichten die als basis kunnen dienen voor beleid en organisatie.

Succesvol APOP-screeningsprogramma beschikbaar voor heel Nederland

Een concreet voorbeeld van waar kennisdeling via het consortium toe kan leiden is het handboek Acuut Presenterende Oudere Patiënt (APOP), waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de deelnemers van het symposium. Sinds 2012 werd in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en 3 andere ziekenhuizen de APOP-studie verricht naar hoe de uitkomsten voor acuut zieke ouderen kunnen worden verbeterd door de zorg op de SEH op hen af te stemmen. Het resultaat, een screeningsprogramma, is dit voorjaar op de SEH van het LUMC geïmplementeerd en geëvalueerd en nu beschikbaar als handleiding voor andere SEH’s, zodat zij niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en snel met de al opgedane kennis en ervaringen aan de slag kunnen.
Geïnteresseerden om zich aan te sluiten bij het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen (NOCSO) kunnen zich aanmelden via www.nocso.nl. Voor alle details van de APOP-studie en het APOP-handboek, zie www.apop.eu.
Bron: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Maastricht UMC+, Radboud UMC, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB, verenigd in het Nationaal Onderzoeks Consortium Spoedzorg Ouderen.

Deel bericht: