Zelfde huisarts, minder ziekenhuisbezoek

27 februari 2017

Continuïteit in de eerste lijn, waarbij patiënten in principe steeds contact hebben met een enkele huisarts, leidt tot vermindering van het aantal ziekenhuisopnames. Althans in Engeland, waar dergelijke continuïteit, waarschijnlijk door de nadruk op toegankelijkheid van de zorg, aan het dalen is. De verschillen zijn het grootst voor de frequente gebruikers van de gezondheidszorg, zo schrijven Isaac Barker en collega’s van Health Foundation, een onafhankelijk onderzoeksbureau (BMJ. 2017;356:j84).

Zij analyseerden patiëntendossiers van 200 huisartspraktijken in de eerste en twee lijn, in totaal 230.472 patiënten gedurende 2 jaar. In die 2 jaar was 61% van de contacten van patiënten met de ‘eigen’ huisarts. In grote praktijken was dat 59%, in kleine 70%.

Hogere zorgcontinuïteit was gerelateerd aan minder ziekenhuisbezoek. Rekening houdend met demografische factoren en patiëntkenmerken, nam voor elke 2% extra continuïteit het aantal opnames met 6,2% af (95%-BI: 4,9-7,6%).

Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat continuïteit ook de tevredenheid van zowel patiënten als zorgverleners verhoogt en de kwaliteit van leven van patiënten met chronische aandoeningen. De auteurs concluderen: ‘Strategieën die de continuïteit van zorg verhogen, zouden tegelijkertijd de kwaliteit kunnen verhogen als de kosten van de zorg verlagen, al dienen interventies wel geëvalueerd te worden.’

Bron: NTVG

Deel bericht: