Zicht op nog betere kwaliteit in de spoedzorgketen

15 januari 2019

Zicht op nog betere kwaliteit in de spoedzorgketen | Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland

In het in 2018 ontwikkelde concept Kwaliteitskader Spoedzorgketen hebben partijen afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een budget impactanalyse nu ook in kaart gebracht welke mogelijke financiële effecten er optreden bij implementatie van dat kwaliteitskader. Op basis van die informatie zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie ervan.

Meerkosten én besparingen

Invoering van het kwaliteitskader Spoedzorgketen gaat maximaal € 26,8 miljoen kosten. Dat blijkt uit de budget impactanalyse (BIA) die de NZa op verzoek van het Zorginstituut maakte. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke besparende effecten die optreden bij implementatie van de normen, omdat deze nog niet goed te kwantificeren zijn. Er zijn namelijk mogelijkheden voor ziekenhuizen om aan de norm te voldoen zonder het aannemen van nieuw personeel, waardoor de maximale meerkosten naar verwachting onder het maximum bedrag blijven. Ook kan er mogelijk bespaard worden door een snellere doorlooptijd en het anders organiseren van de acute zorg. Partijen verwachten dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken maken over een doelmatige en pragmatische invulling van de normen.

Bevorderen en borgen kwaliteit

In het algemeen is de acute zorg in Nederland goed geregeld. Maar de kwaliteit van de spoedzorg in Nederland kan nog beter. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen dat in 2018 door betrokken partijen in concept is aangeboden aan het Zorginstituut beschrijft de normen, richtlijnen en aanbevelingen die de kwaliteit van de spoedzorgketen bevorderen en borgen. Een belangrijk element hierin is hoe het pad van de patiënt door de spoedzorgketen verloopt voor verschillende ingangsklachten: de keten start bij de 1e klachten van de patiënt en eindigt als de patiënt kan instromen in de reguliere zorg of terug naar huis kan.

Bron: Zorginstituut Nederland

Deel bericht: