Ziekenhuis Amstelland en Menzis sluiten meerjarenovereenkomst

13 september 2016

Zorgverzekeraar Menzis en Ziekenhuis Amstelland hebben een tweejarig contract ondertekend voor de levering van zorg aan de patiënten van Menzis. Het contract loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Hiermee gaat Ziekenhuis Amstelland met Menzis, die de labels Menzis Zorgverzekeraar en Anderzorg voert, voor het eerst een meerjarige overeenkomst aan. “Een meerjarig contract geeft zowel ons als Menzis rust. In plaats van langdurige onderhandeling over contractvoorwaarden en prijzen, kunnen we ons nu meer focussen op het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit van patiëntenzorg, wat beide in het belang is van onze patiënten”, aldus Frans Schaepkens, Manager Financiën & Control van Ziekenhuis Amstelland.

“Wij hebben vertrouwen in de hoge kwaliteit van zorg die Ziekenhuis Amstelland aan haar patiënten levert tegen een juiste prijs. Wij zijn blij dat we dit in een meerjarenafspraak hebben vastgelegd”, aldus Joris van Eijck, directeur zorg Menzis.

Een juiste prijs is voor Ziekenhuis Amstelland belangrijk om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen blijven leveren en om voor haar patiënten “Aangenaam dichtbij” te blijven.

Daarnaast ondersteunt Menzis hiermee de strategie van Ziekenhuis Amstelland voor de komende jaren om als zelfstandig ziekenhuis te blijven voortbestaan.

Bron: NVZ en Amstelland

Deel bericht: