Ziekenhuisfusies ook in belang van patiënt

29 januari 2018

Ziekenhuisfusies zijn niet alleen in het belang van de financiële gezondheid van (kleinere) ziekenhuizen, maar vooral in het belang van de patiënt. De patiënt moet kunnen rekenen op kwalitatief goede ziekenhuisvoorzieningen zo dicht mogelijk in de buurt. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in aanloop naar het rondetafelgesprek over zorgfusies, dat maandag 29 januari 2018 in de Tweede Kamer wordt gehouden. De brancheorganisatie is kritisch op de ACM. De toezichthouder wekt de indruk – op grond van een breed bekritiseerd rapport – ziekenhuisfusies vrijwel niet meer te willen toestaan.

Krachtenbundeling in belang patiënt
Veel kleine ziekenhuizen hebben moeite het hoofd financieel boven water te houden. Soms is het beschikbaar houden van ziekenhuisvoorzieningen in de regio alleen mogelijk doordat ziekenhuizen hun krachten bundelen. Dat is zeer in het belang van patiënten.

Daarnaast stellen de volumenormen voor complexe operaties ziekenhuizen voor steeds grotere uitdagingen. Door te fuseren kunnen ziekenhuizen wel voldoen aan deze volumenormen en specialistische operaties in de regio blijven aanbieden.

Beoordeel fusies zonder bias
De NVZ maakt zich zorgen over de conclusies die de ACM verbindt aan de uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Prijs en volume-effecten van ziekenhuisfusies;.’. De ACM wekt hierbij de indruk dat zij in de toekomst ziekenhuisfusies vrijwel niet meer wil toestaan. Een dergelijke verregaande conclusie wordt door het onderzoek niet gestaafd en past niet bij een onafhankelijke toezichthouder. Deze moet zich aan het toetsingskader van de Mededingingswet houden en elke casus op zijn eigen merites beoordelen.

Van enige bias vóór of tegen ziekenhuisfusies mag geen sprake zijn.

Bron: NVZ

Deel bericht: