Ziekenhuiszorg krabbelt voorzichtig op

12 februari 2021

Ziekenhuizen slagen er voorzichtig in om meer capaciteit vrij te spelen voor reguliere zorg. Zeven van de tien ziekenhuizen geven aan binnen zes weken alle kritiek planbare zorg te kunnen leveren. Zes van de tien leveren ook planbare zorg, zij het gedeeltelijk.

Een en ander komt naar voren uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van verwijscijfers van ZorgDomein. De cijfers tonen dat 70 procent van ziekenhuizen alle kritiek planbare zorg kan leveren. Dit is zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week gold dit nog voor 63 procent van de ziekenhuizen.

Ook geeft 61 procent van de ziekenhuizen aan deels planbare zorg te kunnen leveren, ten opzichte van 58 procent vorige week. Daarbij neemt de beschikbare OK-capaciteit langzaam toe. Het aantal operatiekamers dat is afgeschaald, is op dit moment 35 procent tegen 40 procent in de voorgaande week.

In de lift

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zit ook in de lift. Weliswaar bedraagt het aantal verwijzingen nog altijd 86 procent van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona, dit is een stijging van 9 procent ten opzichte van het voorlaatste meetpunt. Toen was het aantal verwijzingen met 77 procent bijna een kwart lager dan normaal.

Dit neemt niet weg dat het totaalplaatje nog altijd zorgelijk is. Uit separate cijfers van ZorgDomein komt naar voren dat de hoeveelheid uitgestelde medisch-specialistische zorg sinds de start van de corona-pandemie in maart 2020 nu is opgelopen tot ruim 1,5 miljoen verwijzingen.

Groei paramedische zorg

Het aantal verwijzingen in de paramedische zorg staat haaks op de algemene coronatrend. Het gaat hierbij om verwijzingen naar bijvoorbeeld fysiotherapeuten en vrijgevestigde ggz-professionals. In plaats van een daling is hier een forse stijging te zien. In vergelijking met vorig jaar zijn in dit segment 44 procent meer verwijzingen dan een jaar geleden. ZorgDomein wijt dit aan het groeiend aantal partijen dat is aangesloten op ZorgDomein. Het aantal gebruikers in voornoemde segment is met 34 procent gestegen. ZorgDomein verwacht dat deze stijging dit jaar doorzet, waardoor een completer actueel beeld ontstaat van de verwijspatronen naar paramedische zorg. Hetzelfde geldt voor de zorgmarkten ggz-instellingen, labdiagnostiek, VV&T en teleconsulten.

Bron: Skipr

Deel bericht: