Ziekenhuizen onderzoeken druk op SEH-medewerker

2 februari 2017

Personeelstekorten, hoge werkdruk en agressie en geweld nemen toe op de Spoedeisende Hulp. Dit heeft negatieve invloed op de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers, constateert Stichting IZZ. Zeventien ziekenhuizen, waaronder drie academische centra, hebben samen met IZZ de handen ineen geslagen om een oplossing hiervoor te vinden.

Onder leiding van IZZ is eind januari 2017 een onderzoek gestart naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH. “We horen veel over de drukte op spoedeisende-hulpafdelingen, maar niet zo veel over psychosociale belasting die deze met zich meebrengt voor de werknemers”, licht Dominique Vijverberg, algemeen directeur van IZZ toe.

“Tot aan de zomer gaan de ziekenhuizen in kaart brengen hoe de druk op de SEH’s van de ziekenhuizen wordt ervaren en waar de verschillen zitten en of de achterliggende oorzaken te herleiden zijn. Na de zomer gaan de ziekenhuizen hun bevindingen in praktijk brengen, zodat in 2018 de effecten kunnen worden gemeten en de onderzoeksresultaten kunnen worden gepresenteerd.”

Individuele ervaring

Het onderzoek zal zich richten op drie niveaus. “We kijken naar de individuele ervaring van de SEH-medewerkers”, vertelt onderzoeker Anouk ten Arve. “Naar de vaardigheden die zij hebben om met de psychosociale druk om te gaan, hun coping mechanismen, de trauma’s die zij misschien hebben opgelopen. Daarnaast kijken we naar de werkprocessen, de manier waarop er overlegd word, hoe teams zijn samengesteld, of er voldoende deskundigheid in het team is. Tot slot kijken we ook naar het organisatieklimaat. Kun je praten over de druk die je ervaart of is dat lastig?”

Het initiatief om het thema op te pakken kwam van het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft het initiatief genomen om dit thema op te pakken. Frank Jaspers, manager Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling Amphia: “SEH-medewerkers worden jarenlang dag in dag uit bloot gesteld aan zeer heftige indrukken en situaties; het betreft hoogopgeleide en schaarse professionals waar we zuinig op moeten zijn. Het gezamenlijk in kaart brengen van de arbeidsbelasting en het vinden van verbeteringen sluit naadloos aan bij het Gezond Werken in de Zorg programma van Stichting IZZ. Ik vind het dan ook erg positief dat we met elkaar dit onderzoek starten.”

Snelle leercurve

IZZ-directeur Vijverberg vindt het bijzonder hoe snel de samenwerking tussen zeventien ziekenhuizen tot stand is gekomen. “Dat maakt het mogelijk om een snelle leercurve door te maken”, zegt hij. “Het doet ons ook goed om te merken dat de ministeries van VWS en SZW dit project op de voet volgen en zien als voorbeeldproject. Hetzelfde geldt voor de vakbonden. Dat geeft hoe groot de oplossingsgerichtheid bij alle partijen is.”

De zeventien deelnemende ziekenhuizen zijn behalve Amphia: LUMC, het Catharina Ziekenhuis, MC Haaglanden, Diakonessenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, St Anna Zorggroep, Gelre Ziekenhuis, UMC Utrecht, Haga Ziekenhuis, VUmc, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Westfries Gasthuis, Laurentius Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: