Zij-instroomproject: een gouden idee bij glaasje wijn

1 maart 2019

Het Haarlems Dagblad publiceerde zaterdag 23 februari een artikel over het zij-instroomproject in onder andere het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis en Zorgbalans loopt een succesvol zij-instroomproject voor verpleegkundigen. ‘Honderden carrièreswitchers toonden belangstelling en veertig startten in november met de betaalde opleiding waarnaast ze ook salaris ontvingen. De bedenkers van de opleiding vertellen.’

In Café Middeloo in Driehuis werd bij een glaasje wijn het meest succesvolle wervingsproject voor de zorg bedacht. Hélène de Groot van het Spaarne Gasthuis en Sophie Kramer van Zorgbalans weten dat je echt uit je bubbel moet stappen om tot een verrassende gedachtewisseling te komen. De Groot en Kramer zijn hoofd Opleidingen binnen respectievelijk het ziekenhuis en de verpleeg- en thuiszorg. Zij zijn ervan overtuigd dat zij vanuit hun verschillende posities in de zorgketen moeten samenwerken en in de tijd van personeelskrapte niet bij elkaar verpleegkundigen en verzorgenden moeten wegkapen.

Samenwerken
De Groot “Met enige regelmaat treffen wij elkaar in Café Middeloo en hebben we het over samenwerking. Met elkaar maar ook met de LOI, die zorgopleidingen biedt. Door samen te werken in opleiding en stage wilden we de muren tussen ziekenhuis/verpleeghuiszorg wegnemen. Instromend personeel wordt breder opgeleid en dat is in het voordeel van onze cliënten. Zoiets moet je niet top down opleggen maar bottom up verzinnen.”

Kijken op de werkvloer
Ook volledig nieuw was het idee om belangstellenden voor de instroomopleidingen de gelegenheid te geven te komen kijken op de werkvloer van beide instellingen om te proeven of de zorg wat voor ze is. Bij interesse konden kandidaten een kort voortraject doen met snuffelstages en een eerste studiemodule inclusief toets. Als ze daarvoor slaagden  en verder wilden met het vervolgtraject, betaalden Spaarne Gasthuis en Zorgbalans de kosten voor het voortraject terug.

Het gehele voortraject was zo georganiseerd dat kandidaten gewoon hun huidige baan konden aanhouden. Bij deelname aan het vervolgtraject voor de opleiding tot verpleegkundige op mbo-niveau ontvingen ze een passende salaris.

Veel aanmeldingen
Kramer: “De bestuurders van onze organisaties zeiden: mooi plan, ga ermee aan de slag. We dachten dat er zo’n 20 belangstellenden naar de informatieavond zouden komen. Het werden er uiteindelijk meer dan 200. Social media en een publicatie in de krant wekten enorm veel belangstelling op. Dat we zo’n grote doelgroep hadden aangeboord, overviel ons een beetje. We hebben op een gegeven moment de inschrijving moeten stopzetten. ”

De Groot: “We zagen een groep die nieuwsgierig en op zoek is en op een minder traditionele manier, bijvoorbeeld meer digitaler, een opleiding wil volgen. Door het aanbieden van de opleiding op maar, een passend salaris en uitzicht op een baan verlaagden wij voor deze groep de drempel om de switch te maken.”

Tweede ronde in maart
De eerste veertig zij-instromers zijn inmiddels aan de slag op diverse plekken in de beide organisaties. In maart start de tweede groep. In de loop van hun opleiding kunnen ze kiezen voor het ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg. Dit ligt voor veel deelnemers nog open. Dit jaar start het Spaarne Gasthuis ook een soortgelijk leer- en werktraject voor zij-instromers voor zij-instromers die verpleegkundige op hbo-niveau willen worden. Ook daarvoor dienden zich nagenoeg belangstellenden aan. Als de pilot inderdaad succesvol uitpakt wordt bekeken of dit najaar een nieuw soort voortraject van start kan. Kramer: “Onze samenwerking staat buiten kijf, maar het moet allemaal wel financieel haalbaar blijven.”

Bron: Haarlems Dagblad, 23 februari
Auteur: Jacob van der Meulen

Kijk hier voor meer informatie over dit zij-instroomproject.

Bron: Spaarnegasthuis

Deel bericht: