Zorg op afstand is mogelijke oplossing voor ziekenhuiszorg Flevoland

1 maart 2019

Vorige week is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een motie die inzet op zorg op afstand in de provincie Flevoland. Als het aan de VVD en ChristenUnie ligt, initiatiefnemers van de motie, wordt Flevoland koploper hierin. In de provincie is het sinds eind 2018 onrust op het gebied van ziekenhuiszorg. De IJsselmeerziekenhuizen gingen failliet en locatie Lelystad, MC Zuiderzee, wordt overgenomen door het St Jansdal in Harderwijk. Voor poliklinische zorg en simpele ingrepen kunnen patiënten nog steeds in Lelystad terecht, maar voor complexe behandelingen moeten ze uitwijken naar Harderwijk of een ander ziekenhuis in de regio. Dit meldt Trouw. MijnStJansdal is straks beschikbaar voor patiënten in Flevoland, waar ze stukken van hun medisch dossier kunnen inzien, bloeduitslagen binnenkrijgen en vragen kunnen stellen aan hun artsen. Het St Jansdal test op haar eigen locatie alvast met bloeddrukmetingen thuis.Voor acute verloskunde en spoedeisende hulp midden in de nacht zullen patiënten altijd moeten uitwijken naar een fysiek ziekenhuis. E-health is niet voor iedereen Bekend is dat veel patiënten in Lelystad ouder zijn en voor hen is het nog maar de vraag of ze kunnen en willen werken met digitale toepassingen. Han Anema van het Amsterdam UMC denkt dat er veel mogelijkheden zijn voor Flevoland, maar erkent ook dat ouderen mogelijk niet aan de e-health willen. “De vraag is of je mensen kunt verplichten om als eerste voor de digitale route te kiezen. Dat is een ingewikkelde politieke afweging. Uiteindelijk denk ik dat we er niet aan ontkomen. De zorgkosten worden dermate hoog, dat we meer verantwoordelijkheid bij de burger moeten leggen”, aldus Anema.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: