Zorgcentrale Noord verlaagt druk op spoedzorg in Zwolle

8 november 2019

De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Dat is waar het in Zwolle om draait in het Springplankproject: een samenwerking tussen Medrie, Ambulance IJsselland, Icare en Zorgcentrale Noord (ZCN). Met één loket voor alle spoedvragen voor de huisartsenpost, ambulance en wijkverpleegkundige. De samenwerking blijkt succesvol. Want door het goed coördineren van spoedzorg is de druk op de huisartsenpost, spoedeisende hulp en ambulance lager, krijgt de cliënt snel de zorg daar waar dat kan én nodig is en wordt dubbele inzet van zorgprofessionals voorkomen.

Alle telefoontjes vanuit de regio Zwolle naar de thuiszorg en persoonsalarmering, 112 (ambulancezorg) en de Huisartsenpost komen in dezelfde ruimte terecht. In dit coördinatiecentrum staan beeldschermen en communicatieapparatuur. Een verpleegkundig zorgcentralist van ZCN, een verpleegkundig centralist van de Meldkamer Oost-Nederland (MON) en een triagist van Medrie bemensen deze in de namiddag- en avonduren. Samen bepalen zij welke zorg een cliënt nodig heeft in het geval van een niet-levensbedreigende situatie.

‘Ieder heeft zijn eigen telefoonnummer en behandelt alleen de binnenkomende telefoontjes van de eigen organisatie’, vertelt Bianca Turkstra, manager Klantenservicecentrum bij ZCN. ‘Het bij elkaar zitten heeft grote voordelen. Doordat je hoort welke vragen er bij de anderen binnenkomen, kun je gemakkelijk overleggen en snel schakelen. Vooral bij grensgevallen kan beter overleg veel winst opleveren.’ Zo blijkt dan soms ineens dat de cliënt niet naar het ziekenhuis hoeft met de ambulance, maar thuiszorg kan krijgen van een wijkverpleegkundige.

Voordelen

Jessica Drost is verpleegkundig zorgcentralist bij ZCN en werkt regelmatig in het coördinatiecentrum in Zwolle. Ze bevestigt dat ze in de praktijk vaak de voordelen ervaart van de samenwerking. ‘Onlangs belde een patiënt naar de huisartsenpost vanwege een amputatiewond die was gaan bloeden. De huisarts deed de triage. Na overleg met ons besloten we een wijkverpleegkundige in te zetten om de patiënt thuis te helpen.’ Zo bleek een bezoek van de huisarts of een bezoek aan de huisartsenpost niet nodig en werd de patiënt toch goed geholpen. ‘De wijkverpleegkundige kon vervolgens afspraken maken met de patiënt om het herstel van de wond in de gaten te houden.’ Als een van de grootste zorgcentrales van Nederland biedt ZCN zorg op afstand met telefonische en online bereikbaarheid, persoonsalarmering, medicatiecontrole en zorgtechnologie. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarmee zijn tienduizenden cliënten van meer dan honderd zorgorganisaties in heel Nederland veilig verbonden met zorg.

Expertise

ZCN en de andere deelnemende partijen blijven de samenwerking verbeteren. In 2018 is daarbij vooral gekeken naar het proces. Dit jaar vertelden medewerkers van het coördinatiecentrum elkaar tijdens vijf kennissessies hoe je de zorg vanaf nu samen met de andere partijen kunt inzetten aan de hand van zorgpaden. Ook is gekeken naar samenwerking met andere partijen, zoals jeugd- en gezinszorg. Bianca legt uit: ‘De aanvraag voor jeugd- en gezinszorg komt vaak via de huisarts, maar vanuit ZCN hebben wij de expertise in huis om advies geven en de juiste zorg in te zetten. Het is daarom goed om van elkaar te weten wat je kunt en hoe je daar binnen de samenwerking gebruik van kunt maken.’ Ook wordt gekeken hoe de GGz kan meedoen. Het project biedt bovendien loopbaanmogelijkheden. ‘Door goede samenwerking kun je medewerkers wijzen op de mogelijkheden bij een collega. Zo kunnen we voorkomen dat waardevolle medewerkers de zorg verlaten.’ Het Springplankproject in Zwolle is een van de zeven landelijke pilots.

Bron: FMTgezondheidszorg 

Foto: Medrie

Deel bericht: