Zorgcontinuïteitsmodel in een nieuwe jas

26 april 2021

Het geactualiseerde en verbeterde Zorgcontinuïteitsmodel (ZCM) heeft een nieuwe jas. Uit de evaluatie van de eerste Corona-golf is gebleken dat het ZCM onvoldoende houvast bood bij een pandemische A-ziekte. Deze versie is praktisch opgesteld en bedoeld als completere handreiking voor bestuurders en crisismanagers van zorginstellingen in de ROAZ-regio. Het ZCM is nu zo opgezet dat aan de hand van situatiebeelden vast te stellen is of er noodzaak is tot opschalen en welke partijen en plannen daarbij betrokken dienen te worden.
Het is in samenwerking tussen de Netwerken Acute Zorg en de GHOR opgesteld en na uitgebreide input van de klankbordgroep en leden van het tactisch ROAZ vastgesteld.

Het  Zorgcontinuïteitsmodel is te gebruiken als onderlegger voor de ROAZ-afspraken, zoals deze zijn gemaakt in de notitie ‘ROAZ (Crisis) structuur’ en het draaiboek crisisstructuur. De link naar het Zorgcontinuïteitsmodel vindt u hier.

 

Deel bericht: