Zorginstituut stelt indicatoren van Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vast

6 juni 2017

Zorginstituut Nederland heeft de indicatoren die behoren bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op 1 juni 2017 vastgesteld. In deze standaard wordt voor elke fase van de zwangerschap de noodzakelijk geachte zorg voor de zwangere beschreven. Met de indicatoren kan de kwaliteit van de geleverde geboortezorg nu ook daadwerkelijk worden gemeten. Daarmee is de zorgstandaard compleet en kunnen de betrokken partijen deze nu volledig invoeren.

lees meer

Bron: Zorginstituut Nederland

Deel bericht: