Zorgorganisaties Gooi en Vechtstreek werken samen in ouderenzorg

2 mei 2017

Zorgorganisaties in de regio Gooi en Vechtstreek gaan de kortdurende opvang van kwetsbare ouderen samen oppakken. Het gaat om een samenwerking tussen Amaris Zorggroep, HilverZorg, Inovum, Vivium Zorggroep, Tergooi Ziekenhuis, huisartsenvereniging GHO-GO en de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso).

De betrokken partijen hebben de samenwerkingsovereenkomst maandag ondertekend.

Door de toename van het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt de vraag naar kortdurend verblijf in de regio Gooi en Vechtstreek toe. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst moeten ervoor zorgen dat huisartsen en medisch specialisten sneller de juiste plek voor hun patiënten kunnen vinden. Ook moet de samenwerking leiden tot betere afstemming met de specialisten ouderengeneeskunde en zorg op maat ouderen die een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig hebben.

Consult

Verwijzers kunnen straks 24 uur per dag een collega specialist ouderengeneeskunde consulteren via een speciaal telefoonnummer. Samen beslissen zij wat de beste oplossing is voor de patiënt. Als er een (spoed-)opname nodig is in een zorginstelling, kan via de websiteVerwijshulp.nl een beschikbare plek voor de patiënt gevonden worden.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: