Zorgorganisaties Noord-Holland werken samen in spoedzorg

20 november 2017

Zorgorganisaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland gaan samen spoed- en herstelzorg realiseren voor mensen die tijdelijk medische zorg nodig hebben om te herstellen. Hiertoe hebben zij op 17 november een overeenkomst ondertekend.

De zorgorganisaties die meedoen zijn Omring, Wilgaerden, Stichting Vrijwaard, Zorggroep Tellus, Woonzorggroep Samen, Westfriesgasthuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, de Zorgkoepel, de Westfriese Huisartsenorganisatie en HKN Huisartsen.

De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over het aanbod van eerstelijns verblijf (ELV) in de regio West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Ook maken zij sinds vorige week via de website www.herstelbedden.nu inzichtelijk welke zorgorganisaties in de regio eerstelijnsbedden beschikbaar hebben en voor welk zorgtype. Zo kunnen verwijzers hun patiënten snel en passend plaatsen.

ELV is bedoeld voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis vereist is. Die extra zorg kan geleverd worden op een eerstelijnsbed in een zorgcentrum. Door dit goed en snel te regelen wordt voorkomen dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moeten verblijven of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Met de samenwerking hopen de zorgorganisaties een stap te zetten in de verbetering van de zorg voor patiënten in de regio. Wanneer de ene zorgaanbieder even geen beschikbare plaatsen heeft, kan de andere zorgaanbieder de verwijzer verder helpen. Zo zorgen ze gezamenlijk dat de patiënt zo snel mogelijk wordt voorzien van de juiste zorg.

Advies
Het initiatief in de regio sluit aan op een maandag verschenen advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin pleit zorgautoriteit voor meer samenwerking rondom de patiënt, waaronder in de acute zorg. Hoewel de toegang tot acute zorg op dit moment voldoende is, signaleert de NZa dat de druk op de spoedzorg toeneemt. Dat komt met name doordat thuiswonende ouderen vaker de spoedeisende hulp en huisartsenposten bezoeken.

“De samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de acute zorg moet en kan beter”, schrijft de zorgautoriteit. “Samenwerking rondom de patiënt en over de domeinen heen is noodzakelijk om de beste zorg te kunnen leveren. Dit vraagt om inzet op integrale zorg en maatwerk door middel van netwerken en samenwerkingsverbanden.”

Bron: Skipr

Deel bericht: