Zorgverzekeraars nemen arbeidskrapte en slimme zorg mee in zorginkoop

7 juni 2019

Zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan nog intensiever in gesprek met zorgaanbieders over de arbeidskrapte en het slimmer organiseren van de zorg. Deze gesprekken kunnen helpen bij het creëren van mogelijkheden voor zorgaanbieders om voldoende zorgmedewerkers te binden en te houden. Meer financiële ruimte is daarbij zeker niet de enige oplossing. Het gaat juist ook om afspraken over betere samenwerking, de inzet van technologie en de vernieuwing van de zorgverlening. Dit schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer die op 29 mei spreekt over de arbeidsmarkt in de zorg.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren pleiten verder voor een betere samenwerking in de gezondheidszorg bij de inzet van arbeid en technologie. Daarnaast pleiten zij voor een betere aansluiting van opleidingen bij de praktijk, gericht op taakherschikking, innovatie en samenwerking gericht op de toekomstige zorgvraag.

Slimmer organiseren van zorg

Zorgverzekeraars en zorgkantoren zien graag snel meer inzet op het slimmer organiseren van zorg. Dit vraagt om lef en doorzettingskracht van zorgaanbieders, in samenwerking met onder meer zorgverzekeraars. De huidige werkwijze en cultuur in de zorg vragen om verandering. Daar waar bestaande regelgeving of bekostigingssystemen de inzet van slimme zorg belemmeren, moeten deze worden aangepast. Zorgverzekeraars zien het als hun verantwoordelijkheid om dat te agenderen en te ondersteunen.

85-15 verdeling verpleeghuiszorg heroverwegen

Om concurrentie op de arbeidsmarkt tussen zorgsectoren te voorkomen, vindt ZN het belangrijk dat de overheid voorkomt dat bepaalde zorgsectoren onevenredig kunnen inzetten op het aantrekken van extra medewerkers. Zorgverzekeraars zijn daarom verheugd dat de minister het uitgangspunt dat in de verpleeghuiszorg minstens 85% van de extra middelen moest worden ingezet voor het aantrekken van extra medewerkers, heroverweegt.

Bron:ZN

Deel bericht: