Zorgzelfstandigen willen grip op werktijden

9 augustus 2019

Personeel dat in de zorg als zelfstandige werkt, doet dit vooral om grip te krijgen op de arbeidstijden en om het werk met het privéleven te kunnen combineren. Die argumenten wegen relatief zwaar in de zorg, blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die op verzoek van Zorgvisie is toegespitst op de zorgsector.

Zelf bepalen wanneer en hoeveel je werkt, is voor veel zelfstandigheden in de zorg een belangrijke reden om niet (meer) in loondienst te werken. Voor 42,8 procent van de zzp’ers speelt deze overweging mee bij de keuze voor zelfstandigheid. Dat is ruim meer dan het gemiddelde van alle sectoren in Nederland, waar dit argument door 34,7 procent wordt opgevoerd. Ook de wens om werk en privé beter te combineren weegt extra zwaar onder medewerkers in de zorg: 23,9 procent geeft dit op als reden. Over alle sectoren is dit gemiddeld 18,6 procent. Verder valt op dat bijna een kwart (22,4 procent) zelfstandig werkt om meer te verdienen. Wederom is dat meer dan onder zelfstandigen in andere sectoren (gemiddeld 15,7 procent).

Maatregelen

Personeel in de zorg kiest vooral voor zelfstandigheid uit dit soort praktische overwegingen. De overgrote meerderheid van de zorg-zzp’ers (78,8 procent) laat weten dat het niet een langgekoesterde wens was om zonder vast dienstverband aan de slag te gaan. Dit beeld sluit aan bij een pleidooi van CNV Zorg & Welzijn en SoloPartners, de brancheorganisatie van zzp’ers in de zorg. Zij pleitten onlangs voor maatregelen tegen wat ze zien als een vlucht naar het zzp-schap: zorgpersoneel dat als zelfstandige aan de slag gaat uit onvrede over het werk in vast dienstverband.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

De voorziening bij arbeidsongeschiktheid en de pensioenvoorziening is vaak een zorgenkind onder zelfstandigen en dat is in de zorgsector niet anders. De overgrote meerderheid van de zorgzelfstandigen (71,8 procent) heeft geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Een aanzienlijk deel van hen (38,1 procent) heeft ook geen andere voorziening om dit risico af te dekken, zoals een broodfonds of de waarde van een eigen woning. Ook de pensioenvoorziening is lang niet altijd goed voor elkaar. Binnen de zorg heeft bijna één op de vijf zelfstandigen (19,2 procent) hier niets voor geregeld.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: