Zuidwester zorgaanbieders gaan gegevens uitwisselen

8 november 2019

Tien zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland gaan intensiever met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen via Zorgplatform, dat is ontwikkeld door ChipSoft.

Met Zorgplatform kunnen zorgverleners patiëntgegevens uit het epd eenvoudig, veilig en gestructureerd uitwisselen tussen zorginstellingen en e-health diensten, ook als ze verschillende IT-systemen hebben. Het is dan ook een belangrijk middel om de onderlinge samenwerking verder te ontwikkelen.

Krachtenbundeling Mark Janssen, lid raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland en voorzitter van de regionale ICT adviesraad, benadrukt dat samenwerking in de zorg steeds belangrijker wordt omdat patiënten vaak bij meerdere zorgaanbieders zorg afnemen. “Door bundeling van krachten beheersen we de hoge kosten voor infrastructuur en minimaliseren we risico’s op datalekken”, zegt hij.

De samenwerkende zorgorganisaties in de regio zijn onder andere Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis.

Bron: Skipr

Illustratie: Ingmarworks

Deel bericht: