Zwolse pilot Transmuraal Incident Melden geslaagd

25 mei 2017

Het Transmuraal Incident Melding-systeem (TIM) dat in september 2014 als pilot is gestart in de regio Zwolle blijkt succesvol. Dat melden de TIM-regisseurs Jules ten Berg (oud-huisarts) en Marieke de Boer, verbeterleider van Isala.

In 2015 kwamen er 176 meldingen binnen in het TIM-systeem en in 2016 waren dat er 176. In 2015 werden de meeste meldingen gedaan door openbaar apothekers en vorig jaar door huisartsen. De meldingen gingen voornamelijk over medicatie en communicatie en hadden vooral betrekking op het Zwolse ziekenhuis Isala. Aan het Zwolse veiligheidsnetwerk doen naast Isala ook de huisartsen, apothekers en diverse andere zorgaanbieders mee.

Na het doen van een melding over een ketenpartner is het de bedoeling dat de betreffende partner reageert. In 56 procent van de gevallen gebeurde dit ook. Volgens Ten Berg en De Boer is dankzij TIM in 2016 een werkafspraak ‘medische verantwoordelijkheid na ontslag’ ingevoerd en is er in januari 2017 een ketenbrede werkgroep medicatieoverdracht opgestart. Ook leiden de meldingen hier en daar tot kleine (gedrags)verbeteringen en worden misverstanden in de communicatie weggenomen. Maar feedback geven blijft een kunst, benadrukken ze; soms geeft de melder een ongenuanceerde beschrijving of reageert de ontvanger kort door de bocht of gaat in de verdediging. Er wordt nog gewerkt aan het bekender maken van het systeem en het beter afhandelen van meldingen.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: