1343 resultaten
Sorteer op
 • MMT overleg

  14 december 2016

  Een afvaardiging van het Mobiel Medisch Team en Netwerk Acute Zorg heeft sinds 2016 drie keer per jaar overleg met de Meldkamers Ambulancezorg (MKA) en de Medisch Managers Ambulancezorg. Het Netwerk Acute Zorg Noordwest wil op deze...

 • Kwetsbare ouderen

  14 december 2016

  Het aantal ouderen onder de Nederlandse bevolking neemt toe, en zal de komende jaren fors toe blijven nemen. In 2012 waren er 2,7 miljoen 65+’ers in Nederland; de verwachting is dat dit er in 2041 4,7...

 • Samenstelling

  14 december 2016

  Alle leden van het Mobiel Medisch Team hebben speciale opleidingen gedaan om op de plaats incident medische zorg te verlenen, maar ook voor hun taak in/om de helikopter, zoals navigeren, ondersteunen van de piloot, het begeleiden...

 • Bijeenkomsten en trainingen

  14 december 2016

  Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft een functie als kenniscentrum op het gebied van de traumazorg. Het kenniscentrum krijgt onder andere vorm en inhoud door het organiseren of ondersteunen van (thema)bijeenkomsten, trainingen en congressen in de [...]

 • Frank Bloemers

  14 december 2016 - Medewerker

  ‘Na de  studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in VUmc mijn opleiding tot chirurg gevolgd. Direct na een fellowship traumachirurgie in 2007 ben ik tot de heelkunde staf VUmc  toegetreden. In de eerste...

 • Levelindeling en visitaties

  14 december 2016

  De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft levelcriteria voor de periode 2014-2018 uitgebracht. Deze zijn in 2014 in de regio schriftelijk getoetst. In 2015 is een regionaal visitatiemodel en -reglement opgesteld en aangenomen en in [...]

 • Traumaregistratie

  14 december 2016

  Het belangrijkste doel van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) is inzicht verkrijgen in de acute traumapatiënten ten behoeve van kwaliteitsmeting en onderzoek. Alle ziekenhuizen uit regio VUmc nemen sinds 2007 deel aan de LTR. In de [...]

 • Traumachirurgie

  13 december 2016

  De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroep is het in kaart brengen van de traumazorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de keten. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking en overdracht tussen de schakels in de...