Alle resultaten voor GGZ
111 resultaten
Sorteer op
 • Psycholance niet overal realiseerbaar

  22 september 2016

  Uit de begroting voor 2017 blijkt dat het ministerie van VWS elk jaar 6 miljoen euro wil investeren in het vervoer van verwarde personen. Dat is niet genoeg, zegt GGZ Nederland. Met ingang van 2017 wil...

 • Meer geld nodig voor zorg aan verwarde personen

  21 september 2016

  Het geld dat het kabinet in 2017 uittrekt voor de aanpak van verwarde mensen, is volgens GGZ Nederland lang niet toereikend genoeg om goede zorg te bieden. Bijna dagelijks zorgen verwarde personen voor incidenten en zij...

 • ‘Politie blijft verwarde mensen opvangen zolang het nodig is’

  13 september 2016

  Het feit dat de politie in 2017 zal stoppen met het vervoer van verwarde personen is niet nieuw. Het maakt onderdeel uit van de tussenrapportage Verwarde personen die op 5 juli aan de Tweede Kamer is...

 • Politie stopt met het oppakken en vervoeren van verwarde personen

  11 september 2016

  De politie stopt vanaf 1 januari 2017 met de opvang van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd, en gaat ze ook niet meer vervoeren. Dat zegt de korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg,...

 • Huidige model psychiatrische en somatische spoedzorg: optimaliseren of integreren?

  23 juni 2016

  Situatie Binnen de huidige organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de crisisdienst de centrale spil in acute situaties. De eerste medische opvang vindt meestal plaats via de huisarts/enpost (HAP) en soms via spoedeisende hulp (SEH),...

 • 20150507 – Kamerbrief acute GGZ

  07 mei 2015 - Bibliotheek

  In opdracht van VWS heeft onderzoeksbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) knelpunten analyse acute Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) opgeleverd. Deze rapportage dient als basis (en stimulans) voor concrete werkafspraken tussen [...]

 • 20150211 – SIRM – Acute geestelijke gezondheidszorg knelpunten en verbetervoorstellen in de keten

  11 februari 2015 - Bibliotheek

  De afgelopen jaren lijkt de opvang en geestelijke gezondheidszorg voor ‘personen in crisis’1 die acuut zorg nodig hebben verbeterd. Zo hebben politie en GGZ Nederland (GGZ-NL) in 2012 een convenant gesloten over samenwerking in de acute [...]