Alle resultaten voor diagnostiek
40 resultaten
Sorteer op
 • Specialisten willen in alle epd’s kunnen kijken

  18 oktober 2019

  De Federatie Medisch Specialisten pleit bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor specialisten in epd’s van andere instellingen. De verruiming van de bevoegdheid vergroot de patiëntveiligheid, staat in een brief van de FMS. De Kamer...

 • Patiëntveiligheid onder druk door gebrekkige gegevensuitwisseling

  02 oktober 2019

  Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen epd’s van verschillende zorginstellingen gaat ten koste van de patiëntveiligheid, zegt 80 procent van de respondenten in een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar [...]

 • Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen

  14 juni 2019

  Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) aangeboden aan het...

 • Regiobeeld implementatie normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen

  24 april 2019

  Een belangrijke taak van het ROAZ is het monitoren en bevorderen van de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Als hulpmiddel is hiervoor een digitale tool ontwikkeld waarmee ketenpartners per norm kunnen aangeven wat de status van...

 • Griep

  25 maart 2019

  De griepepidemie in Nederland lijkt haar einde te naderen. In week 12 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 32 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. De epidemie is...

 • Voorkom onnodige opnames kwetsbare ouderen

  08 februari 2019

  Jaarlijks belanden ruim 300.000 kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden, toont onderzoek van Actiz aan. Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Vier zorginstellingen – Aafje, Amaris, Vivium en Beweging 3.0 – [...]

 • Het laboratoriumnetwerk in het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie (RZN ABR)

  30 januari 2019

  In het RZN ABR Noord-Holland-West en Noord-Holland-Oost/Flevoland zijn 10 medisch microbiologische laboratoria. Daarnaast zijn er nog enkele extraregionale laboratoria die zich met name op de eerste lijn diagnostiek richten. Bij elkaar hebben de [...]

 • 25 januari 2019

  Ziekenhuislandschap moet drastisch op de schop Ziekenhuizen werken inefficiënt en zijn slecht gefinancierd, meent Wink de Boer. Ze moeten zich specialiseren, afdelingen afstoten en beter samenwerken.Een centrale visie op het Nederlandse [...]