Alle resultaten voor zorgverzekeraars
134 resultaten
Sorteer op
 • Taskforce Urgenties consulteert stakeholders over urgentie-indeling

  25 februari 2020

  De ambulancesector is drukdoende met het doorontwikkelen van de huidige urgentie-indeling. AZN organiseerde daarom op 20 januari jl. een bijeenkomst met stakeholders uit de acute zorgketen. Enerzijds om hen te informeren over de ontwikkelingen [...]

 • Hoe Drenthe de markt de zorg uitjoeg: ‘Ik zag een omvallend kaartenhuis’

  14 januari 2020

  Hoe drie ziekenhuizen in een krimpregio twee spoedeisende hulpen sluiten, de marktwerking een halt toeroepen én betere zorg denken te gaan leveren. ‘Soms is het veiliger een ziekenhuis voorbij te rijden.’ In het wijkcentrum: ‘het begin...

 • Jeroen Dokter

  20 december 2019 - Medewerker

  Jeroen studeerde Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie heeft hij ruim zes jaar gewerkt als interim en projectmanager in de gezondheidszorg. Daarbij zijn [...]

 • Ambulancesector gaat de kwaliteit van zorg breder en eenduidiger meten

  19 december 2019

  Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ambulancezorgprofessionals zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel echter [...]

 • GGZ Nederland slaat alarm over inkoop

  19 december 2019

  GGZ Nederland slaat alarm over de zorginkoop voor komend jaar. De belangenbehartiger van zo’n honderd ggz-aanbieders zegt zich ernstige zorgen te maken omdat de contractonderhandelingen met veel zorgverzekeraars en gemeenten voor 2020 ‘uiterst [...]

 • Partners in acute zorgketen starten regionale pilots ter verbetering van acute zorg

  22 november 2019

  De ambulancesector trieert acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten bovenal snelle en levensreddende zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Dit was de reden voor [...]

 • Randall Moore deelt lessen uit virtueel ziekenhuis

  22 november 2019

  ‘Zorgsystemen verschillen van land tot land, maar ziektes en mensen niet’, zegt Randall Moore tijdens zijn key-note presentatie op het congres Mobile Healthcare in Utrecht. De voormalig CEO van het Amerikaanse Mercy Virtual denkt dan ook...

 • Snelle afstemming tussen ambulance en cardioloog goed voor patiënt

  08 november 2019

  Na een melding van acute hartklachten doet het ambulancepersoneel een lichamelijk onderzoek. Zorginstellingen, huisartsen en ambulancevervoer in de regio Hollands Midden werken sinds september samen om patiënten met acute hartklachten sneller de [...]