Alle resultaten voor capaciteit
179 resultaten
Sorteer op
 • 201612 – Best Practices capaciteitsproblematiek v.1.1

  15 december 2016 - Bibliotheek

  Best Practices capaciteitsproblematiek 1.1 (update dec2016)

 • Acute Verloskunde

  13 december 2016

  Acute verloskunde zorg is ketenzorg. In acute situaties is samenwerking tussen verloskundigen in de eerste lijn, kraamverzorgenden, de meldkamer, de ambulance, kinderartsen en gynaecologen in het ziekenhuis essentieel. Moeder (en kind) moeten [...]

 • Acuut Zorgportaal – Stops

  07 december 2016

  Om acute patiënten zo snel mogelijk naar het juiste ziekenhuis te vervoeren is informatie over de beschikbare capaciteit van Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Harthulp (EHH), Traumakamer/Shockroom, CT-trombolyse en Operatiekamer (OK) essentieel. [...]

 • Noordwest Ziekenhuisgroep zet in op versterken locatie Den Helder

  07 december 2016

  Locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep moet een toekomstgerichte voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingericht zorg. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur...

 • SEH-HAP

  05 december 2016

  Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en SEH afdelingen van ziekenhuizen essentieel. De patiënt kan namelijk zelf niet altijd even goed inschatten welke zorg hij nodig heeft, en zal daarom soms de...

 • Acute Cardiologie

  05 december 2016

  Een acuut myocardinfarct (AMI) doet zich plotseling voor. Toch is het acute element hierin enigszins misleidend; het hartinfarct zelf is namelijk een fase in het lange sluipende ziekteproces van slagaderziekte. Een AMI heeft twee uitingsvormen: [...]

 • Visie

  03 december 2016

  Wij willen dat de patiënt  altijd accuraat en zorgvuldig  geholpen wordt. Door met de partners uit onze regio samen te werken en naar hun wensen om de zorg te verbeteren te luisteren.Wij stimuleren de verbinding  met elkaar...