Alle resultaten voor capaciteit
175 resultaten
Sorteer op
 • SEH-HAP

  05 december 2016

  Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en SEH afdelingen van ziekenhuizen essentieel. De patiënt kan namelijk zelf niet altijd even goed inschatten welke zorg hij nodig heeft, en zal daarom soms de...

 • Acute Cardiologie

  05 december 2016

  Een acuut myocardinfarct (AMI) doet zich plotseling voor. Toch is het acute element hierin enigszins misleidend; het hartinfarct zelf is namelijk een fase in het lange sluipende ziekteproces van slagaderziekte. Een AMI heeft twee uitingsvormen: [...]

 • Visie

  03 december 2016

  Wij willen dat de patiënt  altijd accuraat en zorgvuldig  geholpen wordt. Door met de partners uit onze regio samen te werken en naar hun wensen om de zorg te verbeteren te luisteren.Wij stimuleren de verbinding  met elkaar...

 • Vacatures SEH-verpleegkundigen staan langer open, alarmerend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen dreigt

  30 november 2016

  Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en een aantal andere ondersteunende beroepen in de ziekenhuizen de komende jaren fors op. De instroom van nieuwe leerlingen [...]

 • Ouderen onnodig op spoedeisende hulp

  07 november 2016

  Ziekenhuizen trekken aan de bel over het toegenomen aantal oudere patiënten dat onnodig terechtkomt op de Spoedeisende Hulp (SEH). Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gaat het onder anderen om ouderen die naar het ziekenhuis...

 • Escaleren bij filevorming op een spoedafdeling

  28 oktober 2016

  Op veel Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH-afdelingen) en Eerste Hart Hulpen (EHH) is het meerdere keren per week korte perioden overmatig druk. Er ontstaat dan vaak ‘verstopping’ of ‘filevorming’ in de patiënten [...]

 • Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016

  07 oktober 2016

  Het RIVM heeft op basis van gegevens over het jaar 2015 berekend hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn. Hieruit blijkt dat er overdag op werkdagen 598 ambulances nodig zijn, tien meer dan uit de vorige...