Alle resultaten voor afspraken
183 resultaten
Sorteer op
 • Huidige model psychiatrische en somatische spoedzorg: optimaliseren of integreren?

  23 juni 2016

  Situatie Binnen de huidige organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de crisisdienst de centrale spil in acute situaties. De eerste medische opvang vindt meestal plaats via de huisarts/enpost (HAP) en soms via spoedeisende hulp (SEH),...

 • InEen – Handreiking voor regionale ketenafspraken (HAP+Acute Ouderenzorg)

  17 maart 2016 - Bibliotheek

  De zorg voor ouderen is volop in beweging. Ouderen met een complexe zorgvraag wonen langer thuis, uit eigen wens en vanwege veranderingen in wet en regelgeving. Ook voor ouderen die verblijven in zorgorganisaties verandert er veel en zijn er [...]

 • Kan de traumachirurgie in de regio, grote rampen zoals Brussel en Parijs aan?

  15 maart 2016

  Situatie en knelpunten Wat als er zo’n aanslag als in Brussel en Parijs in bijvoorbeeld Amsterdam zou plaatsvinden? Zijn we daar dan voldoende voor geoutilleerd? Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid, stelde in november 2015 dat...

 • Toename drukte en stops spoedzorg

  19 februari 2016

  Zowel zorgverleners als bestuurders van Huisartsenposten (HAP), ambulancevoorzieningen (RAV) en spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen (SEH) in veel regio’s maken zich grote zorgen over de toenemende drukte in de spoedzorg. Er zijn [...]

 • 20151112 – Regionale procedure voor het Acuut Zorgportaal (AZP)

  11 december 2015 - Bibliotheek

  Afspraken, communicatie en afstemming rondom capaciteit (stops) ziekenhuizen in de ROAZ-regio’s AMC en VUmc

 • 20150624 – Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg

  24 juni 2015 - Bibliotheek

  Partijen zijn een ´Meerjarenagenda antibioticaresistentie in de zorg´ overeen gekomen met daarin heldere afspraken om de effecten van antibioticaresistentie op ziektelast en sterfte te voorkomen. Deze agenda richt zich nadrukkelijk op het [...]

 • 20150507 – Kamerbrief acute GGZ

  07 mei 2015 - Bibliotheek

  In opdracht van VWS heeft onderzoeksbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) knelpunten analyse acute Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) opgeleverd. Deze rapportage dient als basis (en stimulans) voor concrete werkafspraken tussen [...]