Alle resultaten voor HAP
320 resultaten
Sorteer op
 • Focusgroep SEH-HAP

  26 januari 2017

  ROAZ focusgroep SEH-HAP.

 • Tijdens jaarwisseling 224 ogen beschadigd

  25 januari 2017

  Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 176 mensen oogletsel aan één of twee ogen opgelopen. Negentien mensen zijn blind geworden aan een oog en vijf ogen zijn operatief verwijderd. Dat maakt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) bekend...

 • NZa verhoogt beschikbaarheidsbijdragen acute zorg

  25 januari 2017

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de normbedragen voor de beschikbaarheidsbijdragen voor spoedeisende hulp (seh) en acute verloskunde verhoogd. ‘De paar ziekenhuizen die het betreft zullen moeten aantonen of ze hier voldoende aan [...]

 • POB en telefonische triage van 112 meldingen: overtriage of niet?

  29 december 2016

  Telefonische triage is een vak apart omdat in korte tijd met beperkte informatie een toestandsbeeld moet worden vastgesteld en moet worden besloten of er een ambulance ingezet moet worden en zo ja, met welke urgentie. Al...

 • Ouderen hebben de meeste fietsongelukken

  14 december 2016

  Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011-2015 verongelukten 954 fietsen, waarvan 40 procent 75 jaar of ouder was, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. VeiligheidNL heeft bovendien vastgesteld...

 • Kwetsbare ouderen

  14 december 2016

  Het aantal ouderen onder de Nederlandse bevolking neemt toe, en zal de komende jaren fors toe blijven nemen. In 2012 waren er 2,7 miljoen 65+’ers in Nederland; de verwachting is dat dit er in 2041 4,7...

 • Bijeenkomsten en trainingen

  14 december 2016

  Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft een functie als kenniscentrum op het gebied van de traumazorg. Het kenniscentrum krijgt onder andere vorm en inhoud door het organiseren of ondersteunen van (thema)bijeenkomsten, trainingen en congressen in de [...]

 • Acute Psychiatrie

  13 december 2016

  Acute psychiatrische zorg is ketenzorg. In de acute zorg voor verwarde personen is de crisisdienst de centrale spil. Afhankelijk van o.a. de ernst, bekendheid met GGZ en locatie vindt de eerste opvang nu meestal plaats via/door...